Pâinea care satură mulţimea credincioşilor

În Duminica a VIII-a după Pogorârea Duhului Sfânt, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol Matei în care este relatată minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos prin înmulțirea pâinilor în pustie. La sfârșitul slujbei, Părintele Stareț Nectarie Arhimandritul a rostit predica, prilej cu care a subliniat principalele învățături desprinse din pasajul biblic.

Săturarea mulțimii de oameni, de care ne vorbește evanghelia, a fost un fapt ce a impresionat chiar și pe ucenici. Entuziasmați, oamenii au vrut să Îl așeze pe Mântuitorul Hristos conducătorul lor pământesc, arătând prin aceasta că nu au înțeles mesajul hristic, care îndeamnă la o grijă mai mare pentru suflet, iar nu la bunăstare lumească.