Evenimente recente

Între trup şi suflet există o strânsă legătură şi boala este urmarea unei vieţi păcătoase

A patra duminică, după Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos din morţi, poartă numele de Duminica Slăbănogului. Dacă în duminicile anterioare ne-am încredinţat de învierea Mântuitorului şi am văzut că aceasta este un fapt istoric de netăgăduit, prin pilda slăbănogului de azi, vom vedea că Domnul nu a avut drept scop numai învierea trupească a omului, ci şi pe cea sufletească.

Societatea postmodernă răpeşte femeii darul de a fi mamă, de a fi sufletul familiei, de a urma Mântuitorului

În a treia săptămână de la învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfânta Biserică ne aduce în faţa ochilor sufletului o altă categorie de ucenici ai Domnului: femeile purtătoare de mir şi cei doi sfetnici de frunte ai sinedriului – Iosif din Arimatea şi Nicodim. Mironosiţele erau cele care urmau permanent pe Hristos, atunci când Acesta propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, iar cei doi ucenici au fost cei care au slujit Domnului, atunci când Acesta a fost răstignit şi părăsit de cei unsprezece apostoli.

Necredinţa lui Toma a alungat din sufletele multor generaţii îndoiala Învierii Domnului

Prima duminică după sfânta şi slăvita sărbătoare a Paştilor poartă numele de Duminica Sfântului Apostol Toma, cel care prin necredinţa sa, a alungat din sufletele multor generaţii, îndoiala cu privire la învierea cea din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos.

Descurajaţi de moartea Învăţătorului, ucenicii se strâng împreună şi uşile fiind încuiate, stau ascunşi în casă de frica iudeilor. Mântuitorul le apare ucenicilor plin de lumină şi biruinţă şi le arată rănile lăsate pe trupul său de cei necredincioşi. El se prezintă ca un biruitor al morţii şi nu ca un om în agonie, sau suferind de durere din pricina rănilor care îi aduseseră moartea.

Învierea lui Hristos - Slava Sfintei Cruci - Pastorală de Sfintele Paști 2013

Daniel prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din Arhiepiscopia Bucureștilor         

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

Intrarea Domnului în Ierusalimul inimilor noastre

Sărbătoarea Intrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului are o bogată semnificaţie duhovnicească, dar şi o însemnătate deosebită pentru toţi credincioşii ortodocşi.

Prin slujbele ţinute în Sfânta Biserică, credincioşii participă în mod real la viaţa Domnului Iisus Hristos. Slujbele închinate Mântuitorului, sau cele dedicate sfinţilor Săi, nu sunt simple acte comemorative, ci prin intermediul lor noi toţi putem urma vieţii Fiului lui Dumnezeu şi a sfinţilor.