Evenimente recente

Viața Sfintei Maria Egipteanca

"Bun lucru este a ascunde taina imparatului si slavit lucru a propovadui faptele lui Dumnezeu". Asa a spus ingerul catre Tobie dupa minunata recapatare a vederii si dupa acele primejdii prin care a trecut si din care a fost izbavit pentru evlavia ce avea. A nu pazi taina imparatului este primejdios si vatamator, iar a tacea despre faptele minunate ale lui Dumnezeu aduce primejdie sufletului.

Răul are putere asupra noastră doar atât cât noi îi îngăduim să aibă

În duminica a patra din Sfântul şi Marele Post, Sfânta Biserică a rânduit să se citească minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos asupra celui care era demonizat din naştere.

Tâlcuind această pericopă evanghelică, Preacuviosul Părinte Stareţ Nectarie a explicat pe înţelesul tuturor, care este mesajul acesteia, subliniind totodată necesitatea credinţei lucrătoare în viaţa creştinilor de astăzi.

Sfânta Cruce nu este un simplu simbol, ci o prezenţă permanentă în viaţa bisericii

Duminica a treia din Sfântul şi Marele Post poartă numele de Duminica Sfintei Cruci, întrucât ne aminteşte nouă, tuturor creştinilor, de cinstea pe care trebuie să o aducem crucii pe care s-a jertfit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această slăvită sărbătoare a fost aşezată la mijlocul Postului celui Mare, atât ca o călăuză, cât şi ca o întărire a vieţii noastre duhovniceşti.

Păcatul ne slăbește sufletul și ne îmbolnăvește trupul

În a doua duminică din Sfântul şi Marele Post, Biserica Ortodoxă  prăznuieşte un mare ierarh, ascet şi apărător al credinţei, pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului.

În această zi pericopa evanghelică care s-a citit la Sfânta Liturghie ne-a reamintit de vindecarea miraculoasă a paraliticului, adus la Mântuitorul de patru inşi care-l purtau. Slăbănogul se pare că avea multe păcate şi din această pricină era neputincios și cu trupul. Dar, din fericire pentru el, prietenii săi se solidarizează când văd suferinţa bolnavului şi se hotărăsc să îl ducă la Hristos, pe o targă.

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2013

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,În fiecare an, în această primă Duminică din Postul Paştilor, sărbătorim biruinţa dreptei credinţe asupra tuturor ereziilor şi a altor învăţături greşite şi, în acelaşi timp, ne aducem aminte cu evlavie de toţi cei care şi-au închinat viaţa lui Hristos şi Sfintei Sale Biserici, precum şi de cei care au luptat de-a lungul veacurilor pentru apărarea dreptei-credinţe cea „dată sfinţilor, odată pentru totdeauna" (Iuda 1, 3).