Evenimente recente

Pogorârea Duhului Sfânt - întemeierea văzută a Bisericii

Perioada penticostarului care începe cu duminica Sfintei şi Slăvitei Învieri a Mântuitorului, se sfârşeşte cu duminica pogorârii Sfântului Duh, adică cu împlinirea promisiunii făcute de Domnul Iisus Hristos, aceea de a ne trimite un alt Mângâietor, pe Duhul Adevărului.

În decursul istoriei neamului omenesc, Sfânta Treime S-a arătat de mai multe ori, dar niciodată desăvârşit pentru că omul nu a putut cuprinde cu mintea sa taina din sânul Sfintei Treimi. Persoanele Sfintei Treimi sunt egale între ele şi lucrează întotdeauna împreună, deşi în diferitele perioade de la zidirea lumii şi până în prezent, Tatăl s-a arătat mai mult la facerea lumii, Fiul s-a întrupat pentru mântuirea neamului omenesc, iar Duhul Sfânt este sfinţitorul care va rămâne cu noi până la sfârşitul veacului. 

Doar credința cea adevărată unește cu Dumnezeu și duce la mântuire

Textul evangheliei de la Ioan, care s-a citit în această duminică la Sfânta Liturghie, conţine bogate semnificaţii teologice. Acest fragment vorbeşte despre rolul Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ: acela al mântuirii neamului omenesc, şi al unirii acestuia cu Dumnezeu; fiind un exemplu viu despre cum trebuie să ne rugăm şi să-l slăvim pe Tatăl cel ceresc.

Adevărata orbire este orbirea sufletului

În toată Sfânta Scriptură, prin semnele şi minunile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le lucrează, nu face altceva decât să ne dovedească faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce ne impresionează cu adevărat nu sunt numai vindecările trupeşti şi tămăduirile minunate, cât mai ales întoarcerea bolnavului spre Dumnezeu, adică vindecarea sufletească a acestuia. Şi în duminica de astăzi vedem cum Mântuitorul Iisus Hristos îi oferă orbului din naştere atât lumina ochilor, cât și pe cea a sufletului, descoperindu-i-Se pe Sine ca Dumnezeu.

Omul credincios biruieşte cu ajutorul harului orice fel de însetare

În această duminică Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbeşte despre apa cea vie, adică despre Harul Sfântului Duh, pe care dacă-l dobândeşte omul, nu mai însetează după nici o bunătate.

De multe ori Domnul Iisus atunci când a vrut să cheme pe om la credinţă, s-a folosit de lucrurile care-l înconjurau şi cu care acesta era familiarizat. Astfel, pe pescari i-a convins că El este Dumnezeu prin minunile înmulţirii peştilor; pe magii care-L căutau i-a ghidat la Sine prin stea; pe oamenii obişnuiţi prin pildele simple din viaţa de zi cu zi.

Între trup şi suflet există o strânsă legătură şi boala este urmarea unei vieţi păcătoase

A patra duminică, după Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos din morţi, poartă numele de Duminica Slăbănogului. Dacă în duminicile anterioare ne-am încredinţat de învierea Mântuitorului şi am văzut că aceasta este un fapt istoric de netăgăduit, prin pilda slăbănogului de azi, vom vedea că Domnul nu a avut drept scop numai învierea trupească a omului, ci şi pe cea sufletească.