Evenimente recente

Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu...

Evanghelia duminicii de astăzi ne pune înainte o minune pe care Domnul Iisus Hristos o săvârșește în Orașul Capernaum, oraș în care sosise pentru a-i învăța și a-i tămădui pe locuitorii acelei zone. Pe vremea Mântuitorului, Țara Sfântă se afla sub ocupație romană, iar cei care erau desemnați de imperiu să păstreze liniștea și ordinea unui anumit teritoriu purtau numele de sutași, deoarece aveau în subordinea lor o sută de ostași.

Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât păsările cerului?

Sfânta evanghelie care s-a citit în această duminică, este cât se poate de actuală. Prin intermediul Sfintei Scripturi, oamenii se raportează într-un mod corect atât la realitatea înconjurătoare, cât şi la Împărăţia lui Dumnezeu. Evanghelia nu reprezintă altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care este veşnic.

Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.

În a doua duminică după Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, bisericile ortodoxe autocefale își prăznuiesc, fiecare în parte, sfinții care s-au născut din neamul lor, sau care s-au nevoit pe meleagurile lor. Și Biserica Ortodoxă Română îi cinstește în această a doua duminică după Rusalii, pe sfinții români care ridică neîncetat rugăciuni pentru neamul nostru.

Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine....

Prima duminică după Rusalii, cea a Tuturor Sfinților, se află în strânsă legătură cu duminica anterioară, a Pogorârii Sfântului Duh, pentru că sfinții sunt roade și vase ale Duhului Sfânt. Întemeierea bisericii, care ia naștere în mod văzut la Rusalii, începe să desăvârșească viața oamenilor și astfel să izvorască în lume sfințenia.