De vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.

Evanghelia care s-a citit astăzi nu prezintă o minune sau un fapt mai presus de fire săvârșit de Mântuitorul Iisus Hristos, ci conține un mesaj important și cutremurător pe care Domnul îl transmite oamenilor: cum ne putem desăvârși în lumea în care trăim?

Așa după cum am ascultat, Evanghelia ne vorbește despre un tânăr bogat, plin de râvnă, dar și de dorința de a cunoaște mai mult întrucât tânărul era plin de evlavie nu era indiferent față de viața duhovnicească. Acesta se apropie de Hristos, îngenunchind în fața Lui. Chiar dacă tânărul era împlinit din punct de vedere material, totuși el nu era împlinit și sufletește.

Sufletul neliniștit arată faptul că omul are o cu totul altă chemare în viața aceasta. Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne asemăna cu El, iar atunci când nu împlinim această chemare, nu putem cunoaște liniștea sufletească.

Prima lecție pe care o învățăm din Evanghelia de astăzi este aceea de a nu ne umple sufletul cu lucruri materiale, de a nu încerca să ne veselim sufletește în cele trecătoare ci de a ne dedica timpul mântuirii pentru a dobândi bogății vremelnice.

Tânărul îl întreabă pe Domnul: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? iar Acesta îl sfătuiește: de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. Spre uimirea noastră aflăm din gura tânărului că Toate acestea le-am păzit din copilăria mea.

Domnul privește cu dragoste către tânăr, înțelegând lupta ascunsă a acestuia cu sinele său pentru a se desăvârși. Tânărul împlinea poruncile, însă, pentru a se desăvârși, era nevoie de mult mai mult.

Chemarea pe care Hristos o adresează tânărului, ne este adresată și nouă tuturor: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Nu poți fi desăvârșit doar dacă respecți poruncile, ci trebuie să urmezi cu tot sufletul Domnului și să fii ca El.

Întristarea în care a căzut sufletul tânărului dovedește faptul că bogăția pusese deja stăpânire pe el. Mântuitorul putea să îi dea o ascultare exterioară, o ascultare în care tânărul putea să își folosească bogăția pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, dar Cel care cunoaște adâncimea sufletului, vedea că ceea ce îl desparte pe tânăr de dorința de a se desăvârși este tocmai bogăția pe care o are.

Urmarea lui Hristos înseamnă să ne smulgem din vârtejul de zi cu zi, înseamnă să nu trăim așa cum trăiește lumea, ci să viețuim după valorile lui Dumnezeu și nu după poftele lumii.

Ideea principală a Evangheliei de astăzi este aceea că viețuirea pe pământ nu are nici un rost dacă nu reușim să dobândim viața cea veșnică. Nu bogăția este rea în sine, pentru că avem exemple de oameni bogați care au fost și virtuoși, ci este rău ceea ce bunăstarea naște: autosuficiența, puterea, lipsa milosteniei, depărtarea de Dumnezeu, necredința, încrederea în cele materiale, schimbarea valorilor, etc.

Mântuitorul spune că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu, pentru că sufletul trebuie să aibă multă bărbăție și credință pentru a nu se supune bogățiilor materiale.

Mesajul mai profund al Evangheliei este acela că, deși poate nu suntem cu toții bogați material, în schimb fiecare avem o bogăție personală, un lucru căruia îi oferim mai mult timp, sau la care ținem mai mult. Așadar, cei care își doresc desăvârșirea trebuie să renunțe cu totul la ceea ce îi îmbogățește pe ei, pentru a putea urma doar lui Hristos, pe calea care duce către Împărăția lui Dumnezeu.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.