Evenimente recente

Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, ne găsim astăzi în ziua prealuminatului praznic al Botezului Domnului, o zi cu importante conotații duhovnicești, zi în care Mântuitorul Iisus Hristos a mers la apele Iordanului pentru a fi botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu

Cu darul lui Dumnezeu ne găsim în prima zi a unui nou an, anul milei Domnului 2017. Ziua în care ne găsim este plină de semnificații duhovnicești, nu numai pentru că este prima zi a anului nou, ci și pentru că este duminica dinaintea Botezului Mântuitorului, zi în care prăznuim tăierea împrejur, cea după trup, a Domnului Iisus Hristos și facem pomenirea celui între Sfinți, Părintelui nostru, Vasile cel Mare - Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

LA MULȚI ANI 2017!

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra noastră, cădem înaintea Ta, și ca unui Dumnezeu Îți aducem doxologie și cu umilință strigăm: Izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi, și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre ale tuturor.

SFÂNTUL ARHIDIACON ȘTEFAN

Încununatu-s-a creştetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.