Prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru Pavel. La Sfânta Liturghie, după citirea pericopei evanghelice, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a ţinut predica în care a vorbit despre activitatea misionară a acestor doi mari apostoli.

Mântuitorul Hristos l-a fericit pe Sfântul Apostol Petru pentru mărturisirea lui şi l-a numit „piatră” şi pe adevărul mărtuisirii acestui apostol a zidit Biserica Sa.

Sfântul Apostol Pavel a fost numit „vas ales”, care a purtat numele Domnului înaintea tiranilor şi a propovăduit neamurilor cuvântul Evangheliei.