Cuvântul dumnezeisc pe pământul românesc a odrăslit

În a doua duminică după Rusalii, fiecare Biserică Ortodoxă îşi cinsteşte sfinţii naţionali. Astăzi, în Biserica Ortodoxă Română se aduce închinare ierarhilor, voievozilor, martirilor, cuvioşilor şi bine-credincioşilor români, care s-au ostenit pentru propovăduirea şi mărturisirea cuvântului dumnezeiesc, pentru pacea, unitatea şi integritatea poporului român.

La Sfânta Liturghie, după citirea pericopei evanghelice, părintele stareţ Nectarie Arhimandritul a ţinut cuvânt de învăţătură, în care a arătat importanţa Bisericii Ortodoxe Române în procesul formării limbii române literare, în culturalizarea poporului şi promovarea artei şi culturii naţionale. Vieţile sfinţilor români sunt căi de trăire autentic ortodoxă, sunt roade ale Duhului şi fac dovada însuşirii unei credinţe bazate pe iubirea de Dumnezeu şi de neam.