Zi de postire în cinstea celui care ne învaţă postul

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte astăzi pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, pomenind martiriul acestuia.

La momentul chinonicului, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a ţinut cuvânt de învăţătură, în care a evidenţiat personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul şi importanta sa contribuţie în istoria mântuirii.

Sfântul Ioan ne este cunoscut pentru marea sfinţenie a vieţii sale. Asceza aspră şi înfrânarea de la toate au determinat pe iconari să îl picteze cu aripi, ca pe un înger pământean.

Regele Irod Agripa ar fi putut să spună că Sfântul Ioan valorează mai mult decât jumătate din regatul său, dar ameţit de băutură, aprins de poftă, legat de slava deşartă faţă de meseni, a hotărât decapitarea marelui prooroc.

Ceea ce îl face pe Ioan sfânt, este iubirea sa pentru Hristos şi oameni. El a trăit doar pentru Mântuitorul, vorbind şi propovăduind despre Hristos, astfel ca oamenii să se pregătească pentru întâlnirea cu El.

Trebuie să învăţăm să nu mai întoarcem capul atunci când cineva ne vorbeşte despre greşelile noastre, ci să luăm aminte, să ne smerim şi să ne pocăim.

 

„Cum te vom numi pe tine, proorocule, înger, apostol sau mucenic? Înger, pentru că ai dus o viaţă netrupească? Apostol, pentru că ai învăţat neamurile? Mucenic, pentru că ti-a tăiat capul pentru Hristos?”