ZAHEE, COBOARĂ-TE DEGRABĂ

Evanghelia care s-a citit în această duminică se află într-o strânsă legătură cu cea de duminica trecută, atunci când Domnul Iisus Hristos a dăruit vederea celui care era orb din naștere. Săptămâna trecută vedem cum Mântuitorul vindecă ochii celui orb, iar astăzi ni se descoperă puterea tămăduitoare a Domnului asupra sufletului bolnav de păcate al unui vameș bogat.

Evreii socoteau vameșii drept oameni păcătoşi, deoarece aceștia colectau taxele de la cei de un neam cu ei și le ofereau romanilor, adică străinilor care stăpâneau atunci cetatea Ierusalimului. Mai mult, vameșii aveau grijă să oprească și pentru nevoile lor personale din banii primiți pentru taxe, astfel îmbogățindu-se din puținul celor nevoiaşi.

Mentalitatea poporului evreu era aceea că bogăția materială este rodul direct al binecuvântării lui Dumnezeu, după cum sărăcia materială survenea atunci când Acesta își întorcea fața de la ei. În Noul Testament Domnul schimbă aceste idei eronate și ne arată care este adevărata bogăție a omului - atunci când omul se îmbogățește în faptele bune, făcându-se plăcut lui Dumnezeu.

Oamenii care caută și se străduiesc exclusiv pentru a strânge bogății lumești, uită de valoarea sufletului lor și al aproapelui, se leapădă de învățătura lui Dumnezeu, care ne cere să prețuim sufletul mai mult decât materia, și încep să se închine idolului averii. Și chiar dacă bogăția materială poate deschide multe uși aici pe pământ, cu siguranță le închide pe cele mai importante, acelea ale vieții veșnice.

Mântuitorul Iisus Hristos se adresează acelui segment de oameni, care posedă suficiente bogății materiale, sfătuindu-i să nu se dezumanizeze prin încrederea în puterea și funcția pe care ți-o poate cumpăra bogăția. Trebuie să căutăm să ne îmbogățim în Dumnezeu și să sporim acel fel de avere pe care îl putem lua cu noi, după ce ne mutăm din această lume.

Zaheu nu numai că se oprește de la păcatul agonisirii necinstite, dar în același timp caută să își îndrepte nedreptățile pe care le-a pricinuit. Acesta a fost rostul intrării Domnului în casa celui păcătos, îndreptarea lui Zaheu și câștigarea sufletului lui.

Pe lângă cei bogați sunt și cei care nu au averi. Și acestora li se adresează evanghelia de azi. De multe ori nu ne lipim inima de bogățiile materiale, pentru că nu le avem, în schimb ne robim sufletul de alte multe patimi care sunt la fel de rele și primejdioase.

Astăzi Hristos dorește să  intre în casa sufletului nostru. Fiecare dintre noi este dator să își cerceteze conștiința pentru a vedea care sunt păcatele care îl despart de Dumnezeu. Să ne străduim și noi, asemenea vameșului Zaheu, să ne oprim de la păcat și să ne îndreptăm greșelile, pentru a-L bucura pe Dumnezeu.