Vindecarea celui orb din naştere

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa envanghelică de la Sfântul Apostol Ioan, în care este ilustrată vindecarea orbului din naştere, de către Mântuitorul Iisus Hristos. În predica sa, părintele arhimandrit Policarp Chiţulescu a vorbit despre harul divin revărsat asupra celor care se află pe drumul credinţei şi cer ajutorul lui Dumnezeu.

Ascultarea deplină de poruncile evanghelice, după modelul ascultării celui orb, îi apropie pe oameni unii de alţii în duhul iubirii de Dumnezeu şi de aproapele.