Vinde toate câte ai... şi vino de urmează Mie

Am ascultat în această duminică evanghelia de la Sfântul Apostolul Luca, care ne relatează dialogul scurt, dar foarte profund, pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl poartă cu un tânăr bogat. Preocuparea acestui tânăr este ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Viața veșnică îi preocupă pe foarte mulți oameni, pentru că omul este chemat de Dumnezeu să trăiască veșnic alături de El.

Învățătorul îi enumeră tânărului porunciile lui Moise: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, iar când vede că tânărul își dorește mai mult decât atât, Îl îndeamnă: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie. Așadar, legea veche nici nu desăvârșea și nici nu sfințea omul, ea fiind doar călăuzitoare către Hristos.

Mesajul evangheliei de astăzi este acela că desăvârșirea omului vine prin Hristos și numai alături de El. Scopul întrupării Mântuitorului este acela de a restabili legătura dintre om și Dumnezeu. Creștinul se mântuiește doar trăind într-o acuratețe și claritate a credinței. În afară de Hristos totul este o iluzie și o minciună. Toți Sfinții Părinți au apărat, unii chiar cu prețul vieții, adevărul credinței, așa după cum acesta a fost propovăduit de Mântuitorul Iisus.

În lumea în care trăim, abundă credințele false care nu au nicio legătură cu credința lăsată nouă de Fiului lui Dumnezeu. Omul care nu trăiește în Hristos, se pierde în mulțimea de credințe, îndemnat de societatea modernă care propovăduiește un umanism fals, în care credința este trâmbițată, dar nelucrată.

Hristos îl pune pe tânăr în fața unei alegeri, îl pune să se elibereze de ceea ce îl constrânge și îl împiedică să nu fie așa cum își dorește. Și fiindcă ceea ce îl despărțea de desăvârșire era patima bogăției, Hristos îl sfătuiește Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie.

Pilda despre acest bogat tânăr care căuta desăvârșirea ni se adresează și nouă celor din zilele noastre, care chiar dacă nu suntem stăpâniți de patima bogăției, totuși suntem luptați, fiecare dintre noi, de alte patimi care ne împiedică să fim desăvârșiți. Suntem datori să ne cercetăm fiecare sufletul și să înțelegem care patimi ne țin departe de Hristos. Numai cunoscându-ne patimile, putem lupta împotriva lor și astfel putem dobândi desăvârșirea mult dorită.