Vestea cea bună a mântuirii noastre

Acest mare praznic reprezintă o sărbătoare a speranţei şi o dovadă a purtării de grijă pe care Dumnezeu o arată necontenit faţă de creaţia Sa. Ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil, trimis de Dumnezeu, a vestit Preasfintei Fecioare Maria că va naşte pe Mântuitorul lumii, reprezintă pentru noi un moment de întărire în credinţă, de încurajare în lupta cu păcatul, dar şi încredinţarea de dragostea şi dreptatea lui Dumnezeu.

Spunem dragostea, pentru că din iubire Dumnezeu l-a creat pe om şi dintr-o dragoste desăvârşită a acceptat ca Fiul Său să Se răstignească pentru păcatele noastre, ale oamenilor. Iar dreptatea lui Dumnezeu  se reflectă în  împlinirea făgăduinţei pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor, când aceştia au încălcat porunca Lui, şi anume promisiunea unui Răscumpărător care să mântuiască lumea din robia păcatului.

Vedem că Dumnezeu l-a ales pe Arhanghelul Gavriil pentru a vesti zămislirea Fiului lui Dumnezeu în pântecele Preasfintei Fecioare Maria. Astfel suntem datori să îi cinstim pe îngeri, pentru că Dumnezeu i-a încununat cu slavă, iar ei, ca nişte casnici se roagă lui Dumnezeu şi mijlocesc pentru binele nostru.