Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni

Matei 418-23 În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi: pe Simon ce se numește Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. Și, de acolo mergând mai departe, a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.23.

 • Duminica de astăzi este specială întrucât ne aflăm după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, atunci când s-a întemeiat Biserica și tot în în această zi pomenim soborul celor care au răspândit Evanghelia în lume, a tuturor apostolilor Mântuitorului Hristos.
 • De asemenea, această zi este dedicată închinării tuturor sfinților români, celor care au crezut și și-au sfințit viața, începând de la predica Sfântului apostol Andrei, ocrotitorul României.
 • Toți sfinții au fost uniți prin sfințenie. Ei au primit sfințenia de la Hristos, care este Izvorul Sfințeniei. El este Singurul care a murind iertându-i și iubindu-i pe vrăjmașii Săi și Singurul care a avut puterea să spună că cel care va crede în El, va avea veșnică.
 • Sfințenia este o stare de normalitate a sufletului omului, pentru că suntem creați după chipul Lui Dumnezeu și trebuie să devenim asemenea Lui. Sfințenia nu este intangibilă, întrucât sfinții au fost oameni obișnuiți ca și noi, care și-au depășit condiția păcatului și s-au unit cu Dumnezeu.
 • Valorile creștinte sunt diferite de duhul lumii. De aceea, creștinii, fiind nepotriviți cu veacul, sunt prigoniți în această lume dominată de false valori, decăzută și robită de patimi.
 • Misiunea Bisericii este aceea de a-i uni pe creștini cu Hristos, de a-i face nemuritori, de a le arăta acestora că normalitatea este sfințenia însoțită de nemurire.
 • Hristos nu ne-a chemat să fim mai buni, ci să fim desăvârșiți. Sfințenia este, așadar, scopul vieții noastre pământești și presupune prezenta unor virtuți divino-umane, precum credința, rugăciunea, postul, iubirea, blândețea, smerenia și răbdarea.  
 • Credința presupune predarea sufletului lui Hristos, fără niciun fel de teamă sau reținere. A crede cu adevărat înseamnă a sluji lui Hristos în toate împrejurările vieții.
 • Rugăciunea și postul sunt mijloace atotputernice lăsate chiar de către Mântuitorul Hristos pentru a ne curăți de păcate.
 • Iubirea în Dumnezeu nu cunoaște limite. Ea iubește pe toți deopotrivă, indiferent dacă aceștia ne sunt prieteni sau ne dușmănesc. Iubirea creștină este universală și nu ține cont de limite de timp, spațiu sau etnii.
 • Trebuie să ne ferim de iubirea fariseică, altruistă, umanistă, animalică, întrucât nu sunt curate și nu duc la sfințenie. Iubirea creștină se dobândește când omul se roagă lui Hristos cu inimă curată.
 • Blândețea și smerenia compun o altă virtute, întrucât numai cel blând și smerit își dorește să se curețe de patimi, aceasta fiind, de altfel, o datorie a tuturor creștinilor.
 • Răbdarea este de asemenea o virtute în calea spre sfințenie. A fi al lui Hristos presupune să fii răstignit pentru tine și pentru lume, în mod necontenit. Mediul în care creștinul rodește este martiriul. Sângele martirilor este sămânța creștinilor, întrucât martiriul este un foc curățitor, o apropiere de Dumnezeu. Bucuria creștinului este aceea de a ierta pe cei care îi fac rău, la fel cum a făcut Mântuitorul Hristos.
 • Apostolii au lăsat tot, fără rezervă, urmându-L pe Hristos de îndată ce au auzit chemarea.
 • Viețile sfinților ne sunt necesare pentru că sunt răspunsuri pentru nevoile sufletelor noastre, unde ne putem găsi calea spre Dumnezeu. Luptele și biruințele sfinților ne sunt exemple în viața noastră.

                Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.