Veniți, că iată toate sunt gata

Pilda cuprinsă în Evanghelia de astăzi, a celor poftiți la o cină importantă, dar care nu au acceptat invitația, nu este întâmplător așezată cu doar o săptămână înainte de Sărbătoarea Nașterii Domnului. Această pildă înfățișează, pe de o parte, rostul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume și, pe de altă parte, care sunt piedicile pe care le întâmpinăm în ascultarea Acestuia.

Mai întâi, trebuie să înțelegem că Omul care a făcut cina este, de fapt, Dumnezeu și că invitația se face către Împărăția Lui, pentru că El nu ne cheamă către lucruri nestatornice, vremelnice. Totodată, înțelegem că invitații sunt oamenii din toate timpurile și din toate locurile, pentru că toți oamenii, fără excepție, sunt așteptați în Împărăția iubirii Sale, a bunătății Sale cele veșnice. Deci Dumnezeu-iubire așteaptă cu multă răbdare și blândețe, oferind libertate celor chemați.

De asemenea, vedem că toate invitațiile au fost transmise din timp, pentru că Dumnezeu dă fiecăruia răgazul de a răspunde chemării Sale. Pentru aceasta, nu există o scuză reală care să justifice refuzul nostru de a răspunde invitației către Împărăția lui Dumnezeu.

În continuare, Mântuitorul enumeră cele mai întâlnite cauze care îi împiedică pe oameni să răspundă invitației lui Dumnezeu, toate din ele condamnabile: primul și-a luat țarină, deci grija pentru profit, pentru dobândirea de lucruri pământești care nu ne mai permite să auzim glasul conștiinței din noi, a nevoii de Dumnezeu; altul și-a luat 5 perechi de boi care se referă la oamenii robiți, dedicați simțurilor, de plăcerile trupești care le ocupă mare parte din viață; altul și-a luat femeie, exemplu care arată că familia sau cei din jurul nostru pot deveni cauză a despărțirii noastre de Dumnezeu, uitând că trebuie să ne ocupăm de suflet, pentru că altfel familia nu poate să dureze.

Deci vedem că pe cât este de onorantă invitația, fiind a iubirii care s-a jertfit pentru oameni, pe atât sunt de grosolane răspunsurile primite. Se contrapun, astfel, două ipostaze pământul și cerul - oamenii refuzând Împărăția pentru motive josnice. Iar Dumnezeu arată, în pilda Sa, că nimeni din cei care au refuzat nu vor primi iertare.

Dumnezeu este deschis pentru toată lumea, El se oferă fără rezerve, de aceea omul care a făcut cină a trimis slujitori să aducă pe toți din afară, șchiopi, orbi, neputincioși, să îi invite.

Din Evanghelia de astăzi, înțelegem că omul trebuie să alerge la izvorul bogăției și al iubirii, adică chiar la Dumnezeu și, astfel, și cele materiale i se pot adăuga.

Evanghelia de astăzi reflectă greșeala pe care o facem adesea, transformând mijloacele în scopuri. Mâncarea și băutura ne ajută doar, ca trăind biologic, să câștigăm nemurirea în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, a ne consuma darurile lui Dumnezeu - sănătatea, integritatea, inteligența - pentru lucrări pământești echivalează cu însăși ratarea existenței, a întâlnirii cu Dumnezeu. Așadar, dacă L-am pierdut pe Dumnezeu, vom pierde și țarina, și boii și femeia și, de aceea, avem nevoie să Îl câștigăm pe Dumnezeu ca să dobândim și celelalte daruri.

De asemenea, vedem că Dumnezeu s-a întrupat ca să vindece această raportare greșită a omului față de lucrurile pământești, Hristos, prin viața Sa, arătând că relația cu El este să urmezi Calea, să descoperi Adevărul și să dobândești Viața. Deci, scăparea și vindecarea noastră este alipirea noastră de Hristos.

Prin dragoste, noi oamenii fie ne mântuim, prin dragostea către Dumnezeu, fie ne osândim, prin iubirea de lucruri pământești, care ne desparte de Împărăția la care suntem chemați.

Evanghelia de astăzi este un avertisment împotriva pretextelor față de invitația Domnului către Împărăția Sa. Invitația este chiar nașterea noastră și suntem datori să facem ceea ce își dorește Dumnezeu-Iubire. Sfântul Apostol Pavel ne spune că nu avem drept asupra vieții noastre, pentru că noi am fost cumpărați cu prețul sângelui Mântuitorului.

Invitația de astăzi este a restabili relația cu Dumnezeu și de a ne face o autoevaluare asupra modului în care fiecare din noi ne-am cheltuit puterile în acest post, în acest răstimp de pregătire pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Să îl rugăm pe Dumnezeu să putem face din inima noastră o iesle în care El să se nască pentru că a fi aproape de Dumnezeu reprezintă venirea lui Hristos în noi.

 

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.