Veniţi, că iată toate sunt gata.

Toate duminicile din decursul anului au scopul de a ne ajuta să ne trezim duhovnicește și să ne reamintim care este adevăratul scop al viețuirii noastre în lume. Prin toate învățăturile Sale, Domnul Iisus Hristos a căutat să prezinte în forme simple și pe înțelesul tuturor poruncile dumnezeiești.

Și pilda celor poftiți la cină ne relatează, de asemenea, adevăruri dumnezeiești și neschimbătoare. Dumnezeu se adresează tuturor și așteaptă ca toți să răspundă chemării Sale. El este acel om care a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi. De ce evanghelia face referire tocmai la o cină? Pentru că masa reprezintă comuniunea dintre oameni, iar hrana este un lucru vital pentru ei. Astfel, mâncarea fără cunoaștere duce la dezastru, iar mâncarea cu gândire conduce spre Dumnezeu.

Din nefericire, toți cei care au fost chemați la cină au refuzat în ultimul moment, invocând tot felul de scuze omenești. În istoria neamului omenesc au existat multe exemple de oameni care au cedat mirajului sau tentației de a găsi o altă cale a fericirii sau a împlinirii, în afara Lui Dumnezeu. De fiecare dată când alegem să ne împlinim fără de Dumnezeu, ajungem să slujim zidirii în locul Ziditorului, iar cel care ajunge să se închine lucrurilor pământești îl pierde și pe El și boii și pământurile și tot.

Fiecare dintre noi slujește la idoli într-o măsură sau alta. Unii sunt bogați în cunoaștere lumească și își umplă tot timpul cu aceasta, alții își dedică toată energia pe care o au profesiei lor, alții prețuiesc mai mult oamenii decât pe Dumnezeu, alții se încred mai mult în gândurile lor decât în poruncile divine.

Astfel, vedem că zilnic slujim și ne închinăm la foarte mulți idoli. Unii dintre ei îmbracă forme rele, cum ar fi patimile și păcatele, alții poartă chipuri frumoase de persoane care ne sunt dragi sau de lucruri care ni se par folositoare, însă ambii ne fac să ne depărtăm de Dumnezeu.

Dumnezeu trebuie să ocupe prim-planul vieții noastre. Doar comuniunea cu El ne împlinește, ne ridică și ne desăvârșește. Să răspundem afirmativ chemării lui Dumnezeu și să nu ne găsim scuze pentru a nu participa la cina la care suntem chemați.