Veniți, binecuvântații Tatălui Meu

Evanghelia de astăzi precede săptămâna Sfântului și Marelui Post și este numită Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, în care ni se vorbește de criteriul Judecății și al răsplătirii Celei Drepte pentru cei ce au făcut faptele iubirii creștine.

Sfânta Evanghelie ne face mai atenți la iubirea pe care trebuie să o arătăm față de ceilalți oameni, dar și față de noi înșine.

Noi L-am cunoscut pe Mântuitorul venind smerit, însă la Judecata din urmă va veni pe norii cerului în toată Slava Sa ca sa judece atât vii cât și morții, după cum mărturisim fiecare dintre noi în Simbolul de Credință. Evanghelia de astăzi ne vorbește de judecata faptelor de iubire creștine manifestate față de nevoile aproapelui, față de cei flămânzi, bolnavi, însetați sau cei aflați în temniță.

Noi întâlnim iubirea adevărată doar la Dumnezeu pentru că El este iubire nemăsurată, fără de margini, singura de preferat față de toate celelalte trăiri și lucruri omenești. Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus ca Iisus se ascunde în bolnavul care suferă, în săracul de la ușa bisericii, desigur în cei ce trăiesc în această stare în mod real, nu în cei care fac din ea un mod profitabil de a trăi.

Evanghelia de astăzi ne atrage atenți că putem fi fii ai lui Dumnezeu doar prin iubire, prin grija față de celălalt. Însă tocmai aceasta este problema zilelor noastre, că oamenii nu mai au timp nici măcar pentru prieteni, cu atât mai puțin pentru cei săraci și cei care sunt în nevoie.

Nimeni nu știe când va fi Judecata Universală - care îi va viza pe toți, dar înainte de aceasta va veni Judecata particulară a sufletului, care are loc în a 40-a zi de la adormire. Prin rugăciuni și milostenii îi putem ajuta pe cei adormiți din neamurile noastre până la Judecata universală, când vor fi judecate toate faptele săvârșite și efectelor lor. Căci faptele noastre vor fi judecate diferit la Judecata particulară față de cea universală și pentru acest moment trebuie să ne pregătim cel mai mult. Atunci se va stabili răsplata cuvenită celor drepți sau osânda celorlalți.

Să ne ajute Dumnezeu ca inima noastră să fie mai bună, iar preocupările vieții noastre să fie dintre cele bineplăcute lui Dumnezeu, cum sunt cele răsplătite în Evanghelia de azi, precum faptele iubirii arătate față de toți, mai ales față de cei care au mai puțin decât noi și care așteaptă dragostea altora.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.