Urmarea lui Hristos în suferinţă şi bucurie

În duminica succesoare praznicului Înălţării Sfintei Cruci, Biserica ne îndeamnă la urmarea lui Hristos prin asumarea Crucii.

Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, tâlcuind pericopa evanghelică, citită la Sfânta Liturghie, a vorbit credincioşilor despre lepădarea de sine şi împlinirea celei mai importante porunci hristice – iubirea.

Pentru a dobândi dragostea de Dumnezeu, oamenii au nevoie să se lupte cu iubirea de sine sau egoismul. Acest sentiment, care îi determină pe oameni să se preocupe exclusiv de propriul confort, îi îndepărtează de semenii lor şi nu-l pot cunoaşte pe Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se regăseşte în inimile celor care le pasă de oamenii care îi înconjoară şi, prin renunţare la egocentrism, sacrifică totul în interes străin.

Luarea Cruciinu înseamnă acceptarea oricărui fel de suferinţă, ci asumarea necazurilor pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.