Unitatea Bisericii în dragoste şi adevăr

În Duminica a VII-a după Paşti, la Sfânta Liturghie se citeşte pericopa evanghelică în care este prezentată rugăciunea Mântuitorului Hristos. Astăzi Biserica ne cheamă la unitate şi adevăr.

Părintele Stareţ Nectarie arhimandritul a vorbit la predică despre faptul că Biserica Ortodoxă este singura păstrătoare a adevărului iar unitatea în dragoste şi credinţă este absolut necesară vieţii creştine.