Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.

Evanghelia de astăzi ne pune înainte încă o minune, pe care a săvârșit-o Mântuitorul, pentru ca noi să fim încredințați că el este Fiul lui Dumnezeu Celui Viu. Din paginile Sfintei Evanghelii aflăm că Iisus Hristos a săvârșit mai multe învieri, printre care și cea amintită astăzi, a fiului văduvei din Nain.

La porțile cetății Nain, Iisus Hristos, însoțit de apostoli, a întâlnit o mulțime de oameni care încercau să susțină moral și să aline durerea unei mame, văduvă, care își pierduse singurul fiu. La cel moment, pe Iisus l-a cuprins mila, așa cum ne spune Sfântul Apostol Luca și l-a înviat pe tânăr.

Această minune a fost săvârșită nu doar din milă pentru femeia văduvă ci ca să încredințeze pe toți că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. De altfel, tot din acest capitol al Evangheliei, aflăm că Ioan Botezătorul, înainte de a fi omorât, i-a trimis pe ucenicii lui la Hristos să Îl întrebe dacă El este cu adevărat Mesia. Această întâmplare pare bizară, câtă vreme tocmai Ioan fusese martor la apele Iordanului când duhul Sfânt S-a coborât în chip de porumbel și glasul Lui Dumnezeu - Tatăl a mărturisit Acesta este Fiul meu Cel iubit întru Care am binevoit. Dar Ioan nu i-a trimis pentru sine, el cunoscând adevărul dar și că sfârșitul său e aproape, ci pentru încredințarea ucenicilor săi care urmau să asculte de glasul Mântuitorului Hristos. La această întrebare, Iisus Hristos nu le confirmă pur și simplu, ci le vorbește de cele ce au văzut și au auzit de la El: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază iar săracilor li se binevestește. De fapt, Mântuitorul le confirmă, prin toate faptele săvârșite, că El este Hristos, Mântuitorul Lumii.

Evanghelia de astăzi ne arată, totodată, faptul că Mântuitorul Hristos se adresează duhului tânărului și, înțelegem astfel, că sufletul omului nu piere odată cu trupul, ci este nemuritor. Prin aceasta, Mânuitorul Hristos ne arată că există viața veșnică. De aceea, Evanghelia citită ne amintește că trebuie să lucrăm cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră, pentru că lucrurile făcute aici au consecințe dincolo de această viață, iar dincolo, putem avea parte de fericirea veșnică sau de osânda veșnică. Așadar, precum tânărul din Nain a înviat la cuvântul lui Hristos, tot astfel, și noi vom învia la glasul Lui, întrucât ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Deci, atâta timp cât credem în Iisus Hristos și ne punem nădejdea în Cuvântul Lui, vom avea viața veșnică, la care suntem chemați cu toții, doar să avem credință curată și dragoste de Dumnezeu.

De aceea, trebuie să rămânem credincioși precum Apostolii, precum Sfinții pe care îi cinstim în fiecare zi în calendarul Bisericii noastre, să rămânem aproape de Tainele Bisericii și fideli Mântuitorului Iisus Hristos, spovedindu-ne și împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Lui pentru a rămâne în El și El în noi, pentru că doar astfel dăm sens vieții pământești, și, doar astfel, pășind dincolo de ea, ne bucurăm împreună cu Hristos în viața cea veșnică.

Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze în fiecare clipă a vieții noastre, pentru a înțelege și a face ceea ce este plăcut Lui și folositor pentru mântuirea sufletelor noastre și pentru viețuirea împreună cu El în împărăția Sa.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.