Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.

Evanghelia care s-a citit în această duminică, ne relatează minunea pe care Domnul Iisus o face înviind pe fiul unei femei văduve. Sfântul evanghelist Luca ne spune că Mântuitorul, părăsind cetatea Capernaumului în care a săvârșit multe minuni și tămăduiri, se îndreaptă spre Nain, o cetate aflată la 50 km distanță. Domnul Hristos, însoțit de apostolii săi, ajunge pe înserate în cetatea Nain unde întâlnesc un cortegiu funerar care conducea pe ultimul drum pe unicul fiu al unei femei văduve.

Impresionat de durerea femeii, rămase acum singură și neajutorată, Mântuitorul nu mai cere credință femeii, nici nu mai așteaptă ca cineva să mijlocească pentru ea, ci apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui.

Domnul Hristos îi cere femeii: Nu plânge! pentru că în față ei stătea Domnul Vieții, Cel care are puterea de a porunci sufletului să se întoarcă înapoi în trupul său. Și Sfântul Apostol Pavel ne mângâie cu același cuvânt Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde, Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Așadar, învierea Domnului Iisus Hristos deschide porțile Împărăției Cerurilor, care au fost închise prin neascultarea protopărinților noștri, făcând posibilă mântuirea neamului omenesc.

Contrar legilor vechi testamentare, care socoteau necurat pe cel care se atingea de trupul celui mort, Mântuitorul se atinge de sicriul tânărului, ca să ne arate că trupul celui adormit nu este în nici un fel spurcat. Domnul îi poruncește celui mort: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te, iar acesta începe pe loc să vorbească și să comunice cu cei din jurul său, fiind apoi dat mamei lui.

Sfânta Scriptură ne relatează mai multe învieri săvârșite de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, toate culminând cu Sfântă Învierea Sa cea de a treia zi. Minunea învierii se îndreaptă și asupra trupului lipsit de viață, dar și asupra sufletului omorât de patimi. Toți cei care au fost readuși la viață prin minunea învierii au fost nevoiți într-un târziu să părăsească viața aceasta, însă toți au făcut acest lucru cu un suflet viu și plin de virtuți.

Minunea învierii fiului văduvei din Nain nu este numai un fapt istoric de necontestat ci și un mod de a ne raporta corect la realitatea vieții în Hristos. Omul credincios care ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. Pentru creștinul care trăiește viața conform poruncilor Lui Hristos nu mai poate exista moarte, căci cel care mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.

Evanghelia care s-a citit astăzi ne învață mai multe lucruri: În primul rând ne învață faptul că nu trebuie să ne agățăm nebunește de această viață pământească, ci să trăim pentru viața veșnică, lucrând cu dragoste poruncile Lui Dumnezeu. Apoi, ne reamintește faptul că Domnul Hristos nu se scârbește de păcatele noastre, ci se apropie de sufletele noastre cele moarte poruncindu-ne cu putere  dumnezeiască să ne trezim din moarte la Viață.