SOBORUL MAICII DOMNULUI

Astăzi, 26 decembrie, a doua zi de Praznic închinat Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos,  Biserica prăznuiește sărbătoarea Soborului Maicii Domnului. La mănăstirea Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, înconjurat de soborul sfintei mănăstiri.

După rostirea solemnă a pericopei Evanghelice, Preasfinția Sa a rostit un frumos și ziditor cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța sărbătorii de astăzi, când noi toți creștinii ortodocși pătrunși fiind de bucuria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, adăugăm har peste har și bucurie peste bucurie cinstind-o pe Preacurata Fecioară Maria și Maica Dumnezeului nostru, sărbătoare cunoscută în popor și cu numele de „Soborul Maicii Domnului”. Fecioara Maria este cu adevărat darul umanității dăruit lui Dumnezeu și numită de sfinții părinți „Chivot cu totul de aur”, „Palat Împărătesc”, „Tron de Heruvimi”. Biserica noastră oferă Maicii Domnului, o cinstire desăvârșită ca uneia ce L-a născut pe Hristos în chip mai presus de fire și care pe tot parcursul lucrării Lui pe pământ I-a fost alături, în copilărie Sa ocrotindu-L, iar mai târziu, odată cu începere misiunii evanghelice rămânându-I aproape în toate momentele importante pentru mântuirea noastră.

Tot în cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a explicat pericopa evanghelică și a evidențiat un aspectul atât istoric, cât și totodată complet actual: nașterea Fiului lui Dumnezeu a fost primită de cu ostilitate de unii dintre oameni, dreptul Iosif fiind încredințat în vis, a fost nevoit să o ducă pe Fecioara Maria și pe Prunc în Egipt departe de persecuția împăratului Irod. Astfel s-a împlinit o mare profeție mesianică care spune: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.” Persoana lui Irod a rămas cunoscută în istorie ca o fire răuvoitoare chiar și față de proprii săi fii, mulți dintre aceștia, fiind omorâți chiar din poruncă tatălui lor. Aflând de la magi de nașterea Fiului de Împărat în Bethleem, sub pretextul unei false pioșenii, dorește să afle locația acestuia pentru a îi aduce închinare. Magii primesc poruncă de la Înger să nu îi descopere lui Irod locul nașterii lui Mesia, iar Irod simțind că tronul său este amenințat de un „pretendent” mesianic, ordonă masacrarea tuturor pruncilor mai mici de trei ani, împlinindu-se astfel profeția: „Rahiila plânge pe fii ei, și nu vrea să fie mângâiată.” Preasfinția Sa a explicat că astfel de „Irozii” există și astăzi în lume, iar fiecare creștin trebuie mai degrabă să se asemene Maicii Domnului și Dreptului Iosif, care au ocrotit pe Pruncul Hristos.

Preasfințitul Părinte Timotei a amintit în cuvântul omiletic, că Biserica face astăzi pomenire și Sfântului Nicodim de la Tismana, cel care  trecut la cele veșnice în urmă cu mai bine de 609 ani. Venit din Țara Românească de la Sf. Munte Athos, acolo unde s- îngrijit de asceza duhovnicească și tipărirea de cărți sfinte, a reușit să reorganizeze monahismul românesc și să înființeze multe mănăstiri. Sf. Nicodim de la Tismana a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1955.

Tot în cadrul Sfintei Liturghie de astăzi Preasfinția Sa a felicitat pe tinerii teologi care au primit hirotonia, Preacucerinicul Diacon Constatin Șinca în treapta de preot pe seama Parohiei  Liliești, Protopopiatul Câmpina și tânărul Cristian Antonescu în treapta de diacon pe seama Parohiei Ghermănești, Protopopiatul Ilfov Nord.