Şi toată cetatea L-au rugat să treacă din hotarele lor

Duminica de astăzi ne prezintă o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o în ținutul Gherghesenilor sau al Gadarenilor, acolo unde a tămăduit doi bărbați care erau chinuiți de multă vreme de o legiune de diavoli. Această vindecare se află în strânsă legătură cu evenimentele care s-au petrecut în ziua precedentă, atunci când Domnul Iisus Hristos potolește valurile și marea, minune care îi face pe apostoli să realizeze că Cel care stă în fața lor nu este un simplu om, ci chiar Fiul lui Dumnezeu. Apostolii văd cum cei doi demonizați îl recunosc pe Mântuitorul și se tem de puterea Lui: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?

Până la Înfricoșătoarea Judecată, atât omul cât și diavolul au libertatea fie de a se supune Lui Dumnezeu, fie a-I încălca poruncile. Diavolul are îngăduința de a ispiti neamul omenesc cu scopul de a-l apropia pe om de Dumnezeu și de a-i întări acestuia credința. Sfinții Părinți ne învață să ne folosim libertatea pentru a spori în credință și în fapte bune, iar nu pentru a face rău aproapelui. Cei care nu înțeleg judecățile lui Dumnezeu, atunci când privesc nedreptățile care se petrec zilnic pe pământ (atentate, crime, abuzuri), Îl acuză pentru că nu îndreaptă răul și nu îi pedepsește pe cei păcătoși imediat de cum au greșit. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că atât timp cât trăim pe pământ, Dumnezeu ne respectă libertatea noastră, urmând să dăm răspuns pentru faptele noastre la Înfricoșătoarea Judecată. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne-a dat absolut toate armele pentru a-l putea birui pe cel viclean.

Acești bărbați nu erau chinuiți de un demon, ci de legiuni, adică de 5.000 de diavoli. Cu toate acestea legiunea nu a avut îngăduință să pericliteze viața celor doi oameni. Dar ca să vedem puterea răutății lor, Domnul Hristos le îngăduie să intre în turma de porci și iată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Această soartă ar fi avut-o și oamenii, dacă Dumnezeu nu i-ar fi ținut pe diavoli în frâu.

Evanghelia care s-a citit în această duminică ne învață mai multe lucruri importante. În primul rând ni-L arată pe Hristos drept Fiul lui Dumnezeu și nu un om simplu sau un proroc oarecare. În al doilea rând vedem faptul că și răul (întruchipat de legiunea de diavoli) se teme de puterea binelui, adică de Mântuitorul. Apoi învățăm că lumea aceasta este supusă judecății lui Dumnezeu, fiecare dând răspuns pentru faptele sale.

Lucrarea diavolului în lumea modernă se rezumă la îndepărtarea omului de Dumnezeu și de biserică. Prin evoluția științei care explică tot, mai puțin existența dumnezeirii, ni se inoculează faptul că religia și credința sunt trăiri ale unor oameni primitivi, care nu sunt ancorați în realitatea științifică de zi cu zi. Atunci când omul îl dă afară pe Dumnezeu din viața sa, atunci diavolul îl batjocorește prin tot felul de păcate, dezumanizându-l așa cum vedem că s-a întâmplat și cu cei doi îndrăciți. Evanghelia de astăzi ne învață să fim atenți la aceste viclenii ale diavolilor și să ne trăim viața alături de Ziditorul nostru.