Și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri!

Matei 1823-35   Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale.24 Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească,25 stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia lui și copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Stăpâne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot!26 Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.27 Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora o sută de dinari. Și, punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator!28 Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti!29 Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria.30 Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate.31 Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat.32 Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?33 Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria.34 Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greșelile fratelui său, din toată inima.35

 • Evanghelia de azi se construiește în jurul mesajului iertării. Iertarea este esențială în drumul nostru către Dumnezeu.
 • Iertarea are putere vindecătoare, de aceea trebuie să iertăm și să cerem iertare Tatălui ceresc.
 • De multe ori nu iertăm ușor celor care greșesc, și nici nu suntem interesați să obținem iertare de la frații noștri și nici de la Dumnezeu.
 • Pilda de azi ne arată că Dumnezeu nu ne iubește pentru că merităm, ci pentru că El este plin de bunătate și ne dorește nemurirea. Dacă suntem iertați de mii și mii de ori, aceasta este datorită pedagogiei sale iubitoare de a ne așteaptă să ne îndreptăm viața.
 • Datornicul de azi avea datorie față de Dumnezeu. Datoria era atât de mare încât era imposibil de acoperit iar el a primit iertare în modul cel mai desăvârșit, fiind-i ștearsă toată datoria. Acesta însă nu a putut ierta pe fratele său, care avea o datorie mult mai mică decât cea care îi fusese iertată lui. Mai mult, el s-a purtat josnic și nerecunoscător. În urma acestei purtări, stăpânul l-a pedepsit conform dreptății.
 • Manifestând milă și a dragoste față de aproapele nostru, Dumnezeu ne iartă faptele noastre cele rele. Toți avem datorii mari în fața lui Dumnezeuu și a oamenilor. Față de Dunmnezeu suntem datori pentru darul vieții și pentru dragostea și răbdarea Sa nelimitate.
 • Nu avem liniște și bucurie sufletească, atâta timp cât nu am iertat celor care ne-au greșit.
 • Trebuie să iertăm de 70 de ori câte 7, deci Iisus Hristos ne spune că nu putem pune măsură iertării.
 • Dumnezeu a condiționat împăcarea cu El, de împăcarea noastră cu ceilalți.
 • A ierta cu adevărat înseamnă lipsa răzbunării și să facem bine celui care ne-a greșit.
 • Avem nevoie de a primi iertare, de aceea Dumnezeu a dat putere apostolilor și preoților să ierte păcatele oamenilor prin spovedanie. Sufletul neiertat nu are liniște.
 • Iertarea nu este ignoranță ori indiferență, ci înseamnă așteptarea celuilat să se îndrepte.
 • Mântuitorul i-a iertat pe cei care i-au căzut la picioare cu pocăință și durere. Credința în Dumnezeu ne dă puterea de a ierta, de a fi asemenea Lui.
 • Iertarea ne face, așadar, să vedem fața lui Dumnezeu, ne duce la iubire și la întâlnirea cu El.

 

Fotografii puteți vedea accesând următorul LINK.