Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus

În duminica a V-a după Rusalii, la Mănăstirea Radu-Vodă, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul - Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor care a liturghisit alături de soborul de slujitori ai mănăstirii. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat minunea pe care Domnul Iisus a săvârșit-o cu cele două persoane din Gadara care au fost eliberate de puterea duhurilor celor necurate.

Preasfințitul a explicat faptul că Mântuitorul a săvârșit nenumărate minuni, unele dintre ele fiind relatate de către Sfinții Evangheliști, dar, marea lor majoritate, din cauza mulțimii lor, au rămas nerelatate. Evanghelia care s-a citit în această zi, ne exemplifică lupta care se poartă pe acest pământ, între puterea binelui și cea a răului, sau lupta dintre cei care caută puterea Lui Dumnezeu și cei care se hotărăsc să rămână sub influența răului.

După ce săvârșește nenumărate minuni în Capernaum, Domnul Iisus trece de cealaltă parte a Mării Galileei, în ținutul Gadara, zonă locuită atât de către evrei, cât și de către păgâni. Aici, Domnul este întâmpinat de către doi îndrăciți care erau rău chinuiți și batjocoriți de către cel rău.

Cu greu putem trece peste acest tablou dezolant al unor ființe dezumanizate și conduse spre autodistrugere de către o mulțime de diavoli. Și dacă omul în inconștiența lui neagă existența dumnezeirii, diavolii cei răi se tem și mărturisesc puterea Sa: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?

În toate timpurile și în toate locurile au existat persoane care au tăgăduit puterea lui Dumnezeu, în schimb diavolul cunoaște prea bine că va veni o vreme în care Dumnezeu îl va osândi la focul cel veșnic. Astfel, înfricoșați de venirea prematură a unui astfel de sfârșit, diavolii se roagă să nu fie trimiși în iad, acolo unde nu ar mai putea influența pe oameni, ci preferă să fie trimiși în turma de porci care păștea în apropiere.

Păzitorii turmei de porci au relatat minunea vindecării celor doi demonizați, dar și vestea pieirii turmei de porci, iar cetățenii acelei cetăți, în loc să se bucure de vindecarea fraților lor, se întristează de pierderea suferită și cer Domnului să treacă din hotarele lor.

Din evanghelia care s-a citit astăzi putem desprinde numeroase învățături. Atunci când omul uită să mărturisească puterea lui Dumnezeu, atunci când este prea ocupat cu bunăstarea materială, atunci este rușinat până și de începătorul răutății, care crede și se teme de puterea Celui Prea-Înalt. Demonii mărturisesc existența lui Dumnezeu, a Dreptului Judecător, a Judecății de la sfârșitul veacurilor, a iadului de care până și ei se îngrozesc.

Apoi, vedem cum oamenii se bucură mai mult de câștigul material, decât de bucuria altuia, a unui bolnav, fie că acesta suferă trupește, sau sufletește. Gadarenii nu se bucură de vindecarea celor doi demonizați, care puteau să le fie prieteni, sau chiar rude, ci se întristează de moartea animalelor care le aduceau un venit considerabil. Trebuie știut faptul că legea lui Moise nu permitea evreilor să consume carne de porc, astfel că ei probabil creșteau acea turmă pentru a o valorifica prin vânzare, către cei care nu erau de un neam cu ei.  

Vindecarea celor doi demonizați separă cetatea Gadarei în două. Pe de-o parte, cei mulți se socotesc lipsiți din cauza pierderii bunurilor lor materiale și cer Domnului să plece de la ei, iar pe de altă parte cei doi oameni eliberați de puterea celui rău, doresc ca El să nu-i părăsească. În zilele noastre ținutul Gadarei este un loc pustiu și ruinat, pentru că acolo unde Dumnezeu este rugat să plece din mijlocul societății, atât locul, cât și oamenii sunt uitați de către binecuvântarea lui Dumnezeu.

Sfânta Evanghelie ne arată cum unii dintre evreii L-au rugat să treacă din hotarele lor, iar unii dintre samarinenii care erau de alt neam, Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo (în cetatea Samariei) două zile.

Să Îl rugăm pe Dumnezeu să nu ne lase niciodată părăsită cetatea sufletelor noastre, străduindu-ne după putere pentru a nu ne înrobi mintea și inima de iubirea de cele materiale.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.