Sfântul Ioan Botezătorul - cel mai mare om născut din femeie

Ziua de 7 ianuarie este închinată cinstirii Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, cel care s-a învrednicit să-L vadă şi să-L atingă pe Acela despre care a vorbit mulţumilor, îndemnând la pocăinţă.

Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit credincioşilor despre cuvintele prin care Mântuitorul Hristos îl caracteriza pe Sfântul Ioan Botezătorul: Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el. (Mt. XI, 11)

Sfântul Ioan reprezintă model de slujire a Cuvântului lui Dumnezeu, fundamentat pe credinţa în venirea lui Mesia, nădejdea în puterea şi mântuirea de la Dumnezeu şi dragostea pentru sufletele oamenilor.