Sfântul Ilie Tesviteanul - proorocul de ieri şi de mâine

În fiecare an, la 20 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Măritului Prooroc Ilie Tesviteanul.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie, în cuvântul de învăţătură a relatat pe scurt viaţa Sfântului Prooroc Ilie şi a evidenţiat importanţa deosebită a activităţii acestuia, în istoria mântuirii.