Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

În fiecare an pe data de 30 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Andrei a fost primul apostol chemat de către Mântuitroul Iisus Hristos la propovăduirea evangheliei și părintele sufletesc al poporului nostru. El a trăit în Betsaida, un orășel aflat pe malul lacului Ghenizaret, alături de Sfântul Apostol Petru, fratele său.

Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Andrei îl urmează pe Mântuitorul atunci când îl aude pe Proorocul Ioan zicând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii".

Sfântul Andrei a fost martorul faptelor minunate săvârșite de Domnul Iisus, s-a împărtășit din cuvântul dumnezeiesc dătător de viață, al credinței celei noi întemeiată de Hristos, și, mai presus de toate, a văzut Patimile Domnului, și Învierea Lui.

După Înălțarea Domnului, sorții l-au trimis pe Sfântul Apostol Andrei să propovăduiască cuvântul evangheliei în Bitinia, Bizantia, Tracia și Macedonia, în ținuturile din jurul Mării Negre, până la Dunare și Scitia (adică Dobrogea noastră) și până în Crimeia.

Sfântul Andrei a primit sfârșit mucenicesc, fiind răstignit, la Patras lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în forma de X, căreia i s-a spus "Crucea Sfantului Andrei".