SFÂNTA TREIME

În prima zi după Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Biserică Ortodoxă prăznuiește Prea Sfânta Treime, pe Dumnezeu Cel întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Cu ocazia hramului Sfintei Mănăstirii Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Episcop Timotei Prahoveanul, înconjurat de soborul mănăstirii. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat semnificația acestei importante sărbători.

Preasfințitul Părinte Episcop a subliniat faptul că Sfânta Treime nu este cinstită doar astăzi, ci este într-o permanentă prăznuire, fiind în atenția zilnică a Bisericii, Ea fiind taina și fundamentul credinței ortodoxe. Prea Sfânta Treime este amintită în toate rugăciunile Bisericii, fie că acestea sunt rugăciuni personale, fie că sunt rugăciuni colective, fie că sunt Sfinte Taine sau Sfânta Liturghie.

Despre Prea Sfânta Treime aflăm încă din paginile Vechiului Testament, acolo unde Dumnezeu ține sfat pentru a zidi pe om: Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră.  O altă descoperire a Sfintei Treimi se face la stejarul din Mamvri acolo unde Patriarhul Avraam se face gazda celor trei Îngeri: Domnul S-a arătat lui Avraam la stejarul Mamvri.

În Noul Testament, în Legea Harului, ne întâlnim cu Persoanele Sfintei Treimi atunci când Arhanghelul Gavriil este trimis să bine-vestească Fecioarei Maria nașterea Pruncului: îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema; la momentul botezului Mântuitorului la apele Iordanului: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit; la schimbarea la față a Domnului pe muntele Taborului. În numele Sfintei Treimi, Mântuitorul îi trimite pe Apostoli la propovăduit: Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

În istoria Bisericii au fost mulți cei care s-au ridicat împotriva dogmei Sfintei Treimi, după cum s-au remarcat și sfinți care au apărat-o chiar cu prețul vieții, atât la Sinoadele Ecumenice, cât și în afara lor. Unii luptau împotriva dumnezeirii Duhului Sfânt, alții socoteau că Mântuitorul este o simplă creatură a Tatălui, alții credeau că în Hristos se află o singură fire etc. Toți acești eretici au fost biruiți de sfinții lui Dumnezeu, care au primit harul și lumina pogorâtă din sânul Sfintei Treimi.

Treimea este unitatea desăvârșită: Tatăl care este nenăscut, Fiul care este născut și Duhul Sfânt care este purces. Creștinii sunt botezați în numele Sfintei Treimi, tot în numele Treimii ne închinăm zilnic și tot Prea Sfânta Treime este cea care ne binecuvântează drumul în viață atunci când ne călugărim, sau ne cununăm, sau ne preoțim.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a hirotonit pe tânărul teolog Daniel Novac, în treapta de diacon pe seama Parohiei Pantelimon II, Protoieria  Sector II Capitală.