Sfânta şi Marea Zi Joi

În Sfânta şi marea Zi Joi, s-a săvârşit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unită cu rânduiala vecerniei. Astăzi se face pomenirea Cinei celei de Taină, momentul instituirii Tainei Sfintei Euharistii, de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Seara, la Denia celor 12 Evanghelii ale pătimirilor, Sfânta Cruce a fost purtată în procesiune şi aşezată solemn în mijlocul credincioşilor, marcând condamnarea la moarte a Fiului lui Dumnezeu de către iudei. Credincioşii au împodobit Crucea Răstignirii cu flori şi mahrame şi s-au rugat pentru iertarea păcatelor. În timpul nopţii, Crucea lui Hristos a fost străjuită în rugăciune de către părinţii monahi din sfânta noastră mănăstire.