Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt...

Ziua în care ne aflăm are o dublă însemnătate, fiind a treia zi a praznicului Nașterii Domnului Iisus Hristos și totodată Ziua Învierii Domnului - ziua duminicii. În această duminică, prima după Nașterea Domnului, Sfântul evanghelist Matei ne relatează fuga Pruncului în Egipt împreună cu Mama Sa și cu dreptul Iosif.

Evanghelia ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut în Betleemul Iudeii, după cum citim din profețiile Vechiului Testament: "Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel". Împăratul cerului și al pământului nu s-a născut întâmplător în Betleem, acest loc fiind unul de seamă în istoria poporului evreu, întrucât a odrăslit pe cel mai de seamă rege al iudeilor, pe regele David, din a cărui seminție se și trăgea Domnul Hristos.

Magii, împărații perșilor, erau fini cunoscători ai astronomiei - știința care se ocupa cu studiul mișcării aștrilor și al celorlalte corpuri cerești. Astfel neobișnuita stea care s-a arătat pe cer și care vestea nașterea Pruncului de Împărat, i-a determinat pe aceștia să o urmărească, până la ieslea din Betleem, acolo unde era așezat Pruncul Hristos.

Demnitatea lor de principi, i-a silit să treacă și pe la curtea regelui Irod, guvernatorul provinciei unde s-a născut Domnul. Viclean și bolnav de putere, așa după cum era cunoscut Irod, a început să se teamă că Pruncul de viță nobilă să nu îi ia stăpânirea și să domnească în locul lui.

Nereușind să afle cu exactitate locul nașterii Pruncului, Irod dă poruncă ca toți copiii de parte bărbătească, sub vârsta de doi ani, din părțile Betleemului și din împrejurimi să fie omorâți. Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.

Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost primit de conaționalii Săi, pentru că învățătura Sa învedera patimile lor. Noi judecăm lumea pătimașă din vremea lui Hristos care nu l-a primit, uitând parcă faptul că nici societatea noastră nu și-l mai dorește pe Domnul Hristos în mijlocul ei. Societatea umanistă, în care trăim, socotește faptul că poruncile Domnului îi „îngrădește libertatea”, tocmai pentru că libertatea pe care și-o dorește este libertatea de a păcătui, fără a i se arăta greșelile.

Hristos Domnul este prigonit de către diferiți Irozi, începând cu nașterea Sa și până în zilele noastre. El s-a întrupat pentru a întemeia o împărăție a sfințeniei la care am fost chemați cu toți. Așadar, să ne străduim să ocrotim Pruncul Sfânt și să îl protejăm de prigoana ridicată împotriva Lui de Irozii și stăpânitorii acestei lumi.