Rugăciunea curată duce la vederea lui Dumnezeu

Biserica Ortodoxă a rânduit ca cea de-a doua Duminică din Postul Mare să fie închinată Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Thesalonicului.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Stareț Nectarie Arhimandritul a rostit predica, în care a vorbit despre rugăciune - calea spre cunoașterea lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie arată, în scrierile sale, că, prin rugăciune, lumina necreată a lui Dumnezeu, poate fi văzută încă din această viață, așa cum au văzut-o Sfinții Apostoli la Schimbarea la Față a Mântuitorului Hristos.


Rugăciunea duce la comuniunea cu Dumnezeu, iar vederea lui Dumnzeu se cuvine doar acelora care se apropie de asemănarea cu El, având inima curată.