Prin pocăinţă, toţi vameşii şi păcătoşii pot intra în Împărăţia lui Dumnezeu

Pericopa evanghelică de astăzi ilustrează întâlnirea vameşului Zaheu cu Mântuitorul Hristos.

În predica sa, Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie a vorbit despre faptul că adevărata comuniune cu Hristos îl învaţă pe om să dispreţuiască orice lucru material, sau orice i-ar alunga bucuria de a a-L avea pe Mântuitorul aproape. Vorbind cu Iisus Hristos, Zaheu s-a pocăit şi îşi dorea să împartă cea mai mare parte din averea sa, doar pentru a-i fi iertate greşelile. Nimic nu mai reprezenta pentru el o valoare, decât pacea cu Dumnezeu.

Lucrurile materiale trebuie să fie ca nişte unelte, de care să ne folosim pentru a ne arăta dragostea faţă de aproapele şi credinţa în Dumnezeu.