Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească

A șaptea duminică după sărbătoarea Învierii Domnului Iisus, cea în care ne găsim astăzi, este dedicată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Astfel, ne-a mai rămas o singură săptămână până la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt. Evanghelia care s-a citit astăzi ne relatează rugăciunea pe care Mântuitorul o adresează Tatălui, încredințându-I Acestuia pe apostolii Săi, dar și pe toți creștinii cei din veac care vor crede în învățătura propovăduită de apostoli.

Cu puțin timp înainte de patima cea de bunăvoie a Mântuitorului, pe când se afla în grădina Ghetsimani, Fiul lui Dumnezeu se roagă Părintelui Ceresc: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. Această rugăciune pe care Domnul o săvârșește, înainte de a fi prins și dat în mâinile arhiereilor, poartă denumirea de rugăciunea arhierească.

Rugăciunea arhierească este structurată pe mai multe părți. În prima parte a rugăciunii, Mântuitorul îi cere Tatălui ca firea umană să fie ridicată la slava lui Dumnezeu, acolo de unde a căzut prin neascultarea protopărinților. Astfel, Fiul lui Dumnezeu, care a primit trup asemenea nouă, afară de păcat, ajunge prin jertfa de pe cruce, să stea de-a dreapta Tatălui, în Împărăția cea cerească, deschizând ușile Raiului tuturor celor care vor: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.

Mai departe, Domnul Iisus se roagă pentru apostoli și pentru toți cei care vor propovădui învățăturile evangheliei Sale. Mântuitorul se roagă Tatălui ca apostolii să fie păziți de cel viclean, să fie sfințiți și să poată propovădui cuvântul lui Dumnezeu la toate neamurile.

Rugăciunea arhierească ne revelează toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul cel Sfânt. Evanghelia ne descoperă relația din sânul Sfintei Treimi: Tatăl și Fiul au lucrat la zidirea și rezidirea lumii și a omului, iar Duhul sfințește și desăvârșește omul.

Fără credința în Domnul Iisus Hristos și fără harul Sfântului Duh, omul nu poate ajunge să îl cunoască pe Dumnezeu Tatăl. Fiul lui Dumnezeu este capul Bisericii, iar noi suntem mădulare ale acesteia.

Tot în această duminică, Biserica ne aduce aminte de cei 318 Sfinții Părinți strânși la Sinodul I Ecumenic, ținut la Niceea în anul 325. Aceștia au fost convocați de către Sfântul Împărat Constantin pentru a apăra dreapta credință de erezia lui Arie, cel care socotea că Mântuitorul nu este o Persoană a Sfintei Treimi, ci este o zidire a Tatălui. Astfel, la acest Prim Sinod Ecumenic, s-a stabilit prima parte a simbolului de credință, sau a crezului ortodox, și s-a stabilit o regulă pentru calcularea datei Paștilor, sau Pascalia.

Astăzi, când suntem încercaţi de atât de multe ispite de necredinţă şi suntem asaltaţi de atâtea păcate, trebuie să rămânem fideli învăţăturilor Mântuitorului, având conștiința că simbolul de credință pe care noi îl rostim în biserică, la fiecare sfântă liturghie, este același cu cel stabilit de Sfinții Părinți la primul Sinod Ecumenic.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.