Postul cel Mare - Începutul luptei celei bune

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai deschide o perioadă importantă din viaţa Bisericii,  Postul cel Mare. Astăzi, la momentul citirii Sfântei Evanghelii am auzit cuvintele Mântuitorului care ne învaţă cum trebuie să fie postirea şi purtarea noastră.

Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, în cuvântul său, a menţionat faptul că, întrucât Adam a căzut din bucuria edenică prin aceea că a mâncat din rodul pomului interzis, noi trebuie să ne ridicăm prin înfrânarea de la mâncare.

Postirea nu este doar o renunţare la mâncăruri pentru o perioadă de timp, ci reprezintă o schimbare a vieţii. Postul este perioada în care învăţăm să renunţăm la noi înşine şi să ne întoarcem către cei din jurul nostru. Prin înfrânarea trupului ne dezrădăcinăm patimile şi ne ferim de păcate, reorganizându-ne viaţa şi chiar valorile.

Nu întâmplător ziua de astăzi este numită şi Duminica iertării. Trebuie să învăţăm să cerem iertare, dar mai ales să iertăm. Nu doar să cerem iertare fraţilor noştri, ci să încercăm să ne împăcăm cu părâşii noştri sau cu aceia care ne-au făcut diferite supărări. Nepăsarea şi indiferenţa nu sunt caracteristice creştinului, întrucât acestea duc la dezbinare şi prin lipsa de comuniune se încalcă cea mai mare poruncă dumnezeiască – iubirea.

Unitatea să fie cea care defineşte adunarea creştinilor. Să învăţăm să fim apropiaţi unii altora şi să ne iertăm uşor.

În această seară s-a săvârşit slujba Vecerniei mici, cu rânduiala specifică din perioada Triodului. La final, Părintele Arhimandrit Nectarie, Stareţul mănăstirii, a citit a II-a Omilie Despre Post a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Pe rând, toţi vieţuitorii din mănăstirea noastră dar şi credincioşii care s-au rugat împreună în această seară au făcut cuvenita metanie, cerând iertare Părintelui Stareţ şi primind binecuvântare şi cuvânt de întărire în lupta cea bună.

Săracilor, primiţi postul, tovarăşul vostru de casă şi de masă!
Slugilor, primiţi postul, odihna necontenitelor voastre osteneli!
Bogaţilor, primiţi postul, doctorul care vă vindecă bolile ce vă vin din pricina prea multelor mâncăruri, postul care, prin schimbarea mâncărurilor, vă face mai plăcute bucatele de care vă săturaserăţi din obişnuinţa cu ele!
Bolnavilor, primiţi postul, mama sănătăţii voastre! Sănătoşilor, primiţi postul, păzitorul sănătăţii voastre!                                                                  Păzeşte-te de a restrânge postul doar de la ferirea de carne. Adevăratul post stă în a te îndepărta de păcate. 
(Sfântul Vasile cel Mare)