Postul cel Mare este exerciţiul sfinţeniei

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai marchează ultima zi de dinaintea începutului Postului Mare. Astăzi suntem chemaţi la o analiză a conştiinţei şi o rânduire a gândurilor, astfel încât, în perioada care tocmai începe, să realizăm lucrurile rele pe care le facem şi să luptăm împotriva lor.

La sfârşitul slujbei, Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie i-a îndemnat pe credincioşi să evite un post pur alimentar. Postul adevărat presupune înfrânarea de la mâncarea de dulce şi renunţarea la plăcerile personale în vederea fericirii aproapelui şi împlinirii voii lui Dumnezeu. Acest fel de post este folositor şi aduce roade duhovniceşti. Renunţarea presupune jertfă, asemenea sacrificiului suprem al Mântuitorului Hristos pe dealul Golgota şi aduce o bucurie şi pace, străine de lumea aceasta.

În această seară, la slujba Vecerniei, s-a săvârşit rânduiala iertării, prilej în care toţi credincioşii prezenţi, clerici şi mireni şi-au cerut şi şi-au dăruit iertare reciproc.

Lăsatul secului să ne fie moment de pregătire pentru drumul anevoios al postului, precum ne îndeamnă Sfântul vasile cel Mare, în Omilia I despre Post. Astfel, aşa cum atleţii, înainte de un concurs, fac exerciţii şi se antrenează, aşa şi noi, creştinii, să nu ne împovărăm trupul cu mâncare şi băutură multă, ca şi când ne-ar părea rău că începem postul, ci să fim cumpătaţi în toate, iubind pe Dumnezeu şi poruncile Sale.