POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Această duminică a Cincizecimii este una cu totul specială, pentru că Biserica prăznuiește azi pogorârea Sfântului Duh, care s-a întâmplat în cetatea Ierusalimului, la cincizeci de zile după Învierea cea din morți a Domnului Iisus Hristos.

Biserica apare în chip tainic, odată cu zidirea lumii, dar în ziua Rusaliilor Biserica apare și în chip văzut, prin pogorârea Sfântului Duh peste apostoli.

Fiecărei persoane a Sfintei Treimi îi corespunde un anumit atribut. Astfel Tatăl este Creatorul, Fiul este Mântuitorul, iar Duhul Sfânt este Sfințitorul. După Învierea Domnului și până la sfârșitul veacurilor este timpul lucrării Duhului Sfânt, cel care ne curăță de păcate și ne sfințește.

Duhul Sfânt se coboară peste apostoli în chip de limbi de foc și astfel apare Biserica ca instituție care se manifestă în istorie. Duhul Sfânt se coboară și peste fiecare credincios atunci când acesta se botează în numele Sfintei Treimi și când primește ungerea cu Sfântul și Marele Mir. După mirungere nu mai rămâne decât ca voința noastră să fie pusă în armonie cu cea a Lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt este cel care dă viață omului. Până la venirea Mântuitorului oamenii Îl cunoșteau pe Dumnezeu într-un mod exterior și numai prin intermediul proorocilor, de la Pogorârea Duhului Sfânt oamenii ajung să Îl cunoască pe Dumnezeu în mod direct, construind o relație personală cu El.

Duhul Sfânt este invocat în toate cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii, dar și în numeroase ierurgii și rugăciuni. Duhul Sfânt este UNUL, dar lucrările lui sunt multiple și diverse.

Duhul Sfânt a fost primit în mod direct de către apostoli de la Mântuitorul Iisus Hristos, iar noi credincioșii îl primim prin intermediul Sfintelor Taine și numai în Biserica Sa. Noi primim harul prin intermediul ierarhiei. Sfinții apostoli au trimis Duhul Sfânt episcopilor, aceștia preoților și diaconilor, iar aceștia îl dau mai departe credincioșilor.

Duhul Sfânt nu a lipsit niciodată din Biserică. De aceea oamenii care se lepădă de Biserică, se leapădă de Duhul Sfânt și astfel își pierd mântuirea. Sfinții Părinți s-au luptat întotdeauna pentru a păstra adevărul de credință  și pentru a nu pierde Duhul Sfânt.

Cincizecimea este o zi a bucuriei pentru că toți credincioșii am primit Duhul Sfânt în sufletele noastre la Sfântul Botez. Acest lucru trebuie să ne facă să fim mai atenți la viața noastră și la faptul că trebuie să o sfințim, îngrijindu-ne să nu întristăm harul Sfântului Duh.