Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor

Evanghelia, de astăzi, încheie sărbătoarea măritului praznic al Botezului Domnului Nostru Iisus Hristos și, totodată, ne aduce înainte câteva aspecte care se leagă de personalitatea și de prezența Sfântului Proroc și Botezător Ioan, dar și de începutul propovăduirii Evangheliei de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Întrucât astăzi este pomenit, în mod special, Sfântul Ioan Botezătorul, este important să punctăm câteva din trăsăturile sale deosebite care L-au impus în conștiința și istoria Bisericii noastre Creștine. In primul rând, viața și misiunea Acestuia ne învață cum să ne raportăm la Mântuitorul, dată fiind viețuirea înfrânată și propovăduirea permanentă a Mântuitorului, cu mesajul Său ”Pocăiți-vă că S-a apropiat Împărăția Cerului”, povățuind neîncetat întoarcerea oamenilor către Dumnezeu. Sfântul Ioan L-a confirmat pe Hristos atunci când L-a întâlnit în trup zicând ”Iată mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii” arătând că Acesta va boteza cu Duh Sfânt și foc curățitor, vindecător și îndumnezeitor.

Așadar, în viața Sfântului Ioan, ceea ce L-a impus nu a fost asceza Sa deosebit de înaltă, ci devotamentul și prietenia față de Mântuitorul, caracterizată prin multă smerenie - ”Acela este mai mare decât mine, pentru că înainte de mine era” - cutremurându-se atunci când Hristos a venit la el să fie botezat.

La botezul Mântuitorului s-au întâmplat două lucrurile deosebit de importante: (1) descoperirea Sfintei Treimi – credința în Dumnezeu întreit – prin glasul Tatălui care s-a auzit, confirmând că Cel din apa este Fiul Lui, Dumnezeu adevărat, și prin Duhul Sfânt care s-a arătat ca un porumbel (nu întrupat) și a stat peste Iisus, arătând că este o comuniune de iubire desăvârșită între Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi; (2) confirmarea că Hristos este Fiul Lui Dumnezeu, și nu un simplu profet.

Prin botez, în numele lui Iisus, oamenii se vindecă de omul păcătos și devin fii a lui Dumnezeu întrucât Harul și Adevărul au venit prin Iisus Hristos și doar prin El se poate ajunge la Dumnezeu.

Mântuitorul își începe misiunea prin botezul la Iordan, arătând că oricine crede în El trebuie să Îl urmeze prin botez, pentru că nimeni nu se poate salva de moarte și de păcat, fără botez. După ce ne-am botezat, păcatele noastre pot fi șterse prin pocăință și ascultând poruncile Lui Dumnezeu ”Ca tot Cel ce crede in Mine sa nu piară ci să aibă viață veșnică”.

Confortul vieții pământești nu ne salvează de lipsa de sens, de deznădejde, de păcat și de moarte ci doar Lumina Lumii care este Mântuitorul Hristos, unicul sens al vieții noastre. Puterea lui Dumnezeu ne vine în Biserică atunci când ne mărturisim greșelile și cerem dezlegarea de păcate și iertarea de la Dumnezeu. Numai pocăința ne aduce liniștea și împăcarea cu Dumnezeu.

Liniștea sufletească ne lipsește astăzi, și de aceea ne lipim de lucruri pământești iar aceasta se dobândește doar prin împăcarea cu semenii dar, mai ales cu Dumnezeu. Chiar dacă păcatul nu  este biruit imediat, prin insistență, rugăciune și încredere în ajutorul lui Dumnezeu, ne putem întoarce la Acesta.

De la Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să învățăm devotamentul și prietenia pentru Iisus Hristos și, astfel, trebuie să cerem mereu ocrotirea acestuia pentru a deveni și noi prietenii lui Dumnezeu.

Evanghelia de astăzi ne arată că Domnul a venit între noi pentru a ne duce la El înapoi. Să ne luptăm mai mult cu păcatele noastre pentru că merită să facem orice sacrificiu, să ne responsabilizăm pentru botezul primit,  pentru a deveni robii lui Dumnezeu.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.