Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

Duminica de astăzi este trecută în calendar sub numele de Duminica după botezul Domnului. Trebuie să precizăm, încă de la început faptul că noi creștinii prin Duhul Sfânt, suntem martori ai evenimentelor mântuitoare săvârșite de Domnul Iisus Hristos pe pământ.

Evanghelia care s-a citit astăzi ne amintește de primele cuvinte pe care Mântuitorul Iisus le rostește înaintea oamenilor, atunci când începe activitatea Sa învățătorească: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. Pentru noi cei de astăzi nu se mai potrivesc întrutotul aceste cuvinte pentru că, după Învierea Domnului din morți și după pogorârea Duhului Sfânt, s-au deschis ușile Împărăției Cerurilor. Acesta era și scopul venirii în lume a Mântuitorului, acela de a deschide calea către Împărăția lui Dumnezeu tuturor oamenilor care vor crede în Cuvintele Sale.

Sfânta Scriptură ne arată că la apele Iordanului s-au săvârșit două feluri de botez. Primul botez, cel al pocăinței, era cel săvârșit de Prorocul Ioan care le cerea celor botezați să-și mărturisească păcatele înainte de botez, îndemnându-i să facă roadă, vrednică de pocăinţă. Ioan însuși spune despre sine că: Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Al doilea botez, cel desăvârșit, cu care sunt botezați toți creștinii, este botezul cu apă și cu Duh Sfânt, așa cum vedem că s-a întâmplat cu Mântuitorul: iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El.

Botezul lui Ioan avea menirea de a pregăti lumea pentru primirea lui Mesia, în timp ce botezul lui Hristos transfigurează întreaga lume, o sfințește, mutându-l pe om de pe pământ la cer.

Evanghelia de astăzi ne prezintă faptele pe care Mântuitorul Iisus le-a săvârșit imediat după ce a primit botezul din mâinile lui Ioan. Prin botezul Fiului Lui Dumnezeu, Ioan își desăvârșește lucrarea și-o încununează și și-o sfârșește. Întregul lui scop era acela de a pregăti lumea pentru întâlnirea cu Mesia. Odată cu sfârșitul propovăduirii lui Ioan Botezătorul, Hristos începe propovăduirea evangheliei.

Domnul Iisus începe propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu din nordul Țării Sfinte, din ținuturile semințiilor lui Zabulon și Neftali. Astfel se împlinește prorocia lui Isaia care zicea: "Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit". Apoi, Domnul ne arată tuturor faptul că El a venit pentru toate neamurile pământului, întrucât cele două ținuturi erau la granița dintre poporul ales și păgâni, fiind un teritoriu locuit atât de evrei cât și de neamurile străine.

Evanghelia ne cere să ne pocăim pentru păcatele pe care le săvârșim pe acest pământ. Trebuie să conștientizăm că avem înaintea noastră Împărăția Lui Dumnezeu și avem datoria de a sluji Lui Dumnezeu și de a rămâne în credința dată de El. De la botezul Domnului, cu toții devenim fii ai Lui. Botezul Său aduce lumina Evangheliei și deschide ușile Împărăției Cerurilor, tuturor neamurilor care primesc învățătura Fiului Său.