Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!

Astăzi, în Duminica după Botezul Domnului  s-a citit pericopa evanghelică de la Matei, în care se vorbeşte despre începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos.

În predica sa, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit despre primele cuvinte pe care Hristos ni le-a adresat cu privire la pregătirea sufletelor noastre. Pocăinţa trebuie să fie un sentiment permanent în viaţa noastră, întrucât nici înfăptuirea păcatelor nu încetează până la cea din urmă suflare.