Pocăința - al doilea botez

Cu duminica de astăzi, denumită Duminica după Botezul Domnului, se încheie toate evenimentele dedicate Botezului Mântuitorului Iisus Hristos. Sfânta evanghelie ne aduce aminte de sfârșitul vieții proorocului Ioan și de începutul propovăduirii Domnului.

Viețuirea Sfântului Ioan Botezătorul ne arată cum ar trebui să fie viețuirea celor care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Proorocul a avut o viață foarte smerită, plină de înfrânare și a manifestat un devotament și o slujire aparte față de Mântuitorul. Sfântul Ioan ajunge prin asceză și credință curată să îl cunoască pe Mântuitorul drept Fiu al lui Dumnezeu, și astfel cunoscându-l, să îl propovăduiască și să îl arate tuturor oamenilor.

Sfântul Ioan Botezătorul este cel care se învrednicește să vadă Sfânta Treime la apele Iordanului. Misiunea sa a fost aceea de a pregăti oamenii pentru a-l putea primi pe Mântuitorul lumii. Odată cu botezul Domnului în apele Iordanului, misiunea proorocului Ioan se încheie, iar el se retrage, lăsând locul Mântuitorului.

Domnul nu avea nevoie să fie botezat, pentru că El era fără de păcat, ci primește botezul pentru noi ceilalți, care avem nevoie ca păcatele noastre să fie iertate prin apa sfințită de Cel care a intrat în ea.  La botez creștinul primește harul pentru a putea lupta împotriva pornirilor sale pătimașe. Botezul este un legământ pe care cel care se botează îl face cu Dumnezeu. Prin întreita afundare în apă, creștinul moare și învie, ca și Hristos care a înviat a treia zi din morți.

După botez omul este miruns cu Sfântul și Marele Mir și devine creștin și ostaș al lui Hristos. Însă, din cauza necredinței, mulți oameni trăiesc după botez în păcate și patimi, depărtându-se de Dumnezeu și stricându-și sufletul. Totuși cei care vor să se îndrepte, au ca mijloc taina pocăinței, sau spovedania, sau al doilea botez, după cum i se mai spune.

Pocăința desemnează o schimbare în bine a minții omului. Pocăința trebuie să fie un mod zilnic de trai și o luptă continuă. Când ne spovedim trebuie să ne străduim să ne lăsăm de păcate și să urmăm lui Hristos. Numai așa putem să fim următorii ai vieții Mântuitorului Iisus Hristos.