Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu

Cu darul lui Dumnezeu ne găsim în prima zi a unui nou an, anul milei Domnului 2017. Ziua în care ne găsim este plină de semnificații duhovnicești, nu numai pentru că este prima zi a anului nou, ci și pentru că este duminica dinaintea Botezului Mântuitorului, zi în care prăznuim tăierea împrejur, cea după trup, a Domnului Iisus Hristos și facem pomenirea celui între Sfinți, Părintelui nostru, Vasile cel Mare - Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

Evanghelia care s-a citit astăzi ne readuce aminte de cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul care proorocește despre Fiul Lui Dumnezeu, zicând că: El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Prin Sfântul Botez, noi toți devenim fii ai Împărăției Cerurilor și viața noastră ar trebui să fie în concordanță cu acest statut de fiu al Lui Dumnezeu. Acesta este și mesajul zilei de astăzi, acela de a nu uita că fiecare om este fiu al Lui Dumnezeu.

Semnificațiile zilei de astăzi sunt multe. Noi ne vom opri asupra câtorva dintre acestea, dar mai ales asupra sărbătorii tăierii împrejur. Vedem cum Mântuitorul Iisus Hristos a împlinit legea, aceea care cerea ca orice copil de parte bărbătească să fie tăiat împrejur a opta zi de la nașterea sa, la sinagogă sau la templu, pentru a putea primi numele. Prin tăierea împrejur, se perpetua legământul dat de Dumnezeu lui Avraam. Cu toții suntem datori să împlinim poruncile Lui Dumnezeu, mai ales atunci când vedem că Însuși Cel care le-a dat, este Cel care le împlinește primul.

Noi cei credincioși, trebuie să fim împlinitori ai poruncilor Lui Dumnezeu, pentru că nu putem să avem credința adevărată, fără a avea și fapte. Sunt mulți din cei care vin la Sfânta Biserică și care se socotesc a fi drepți, fără să împlinească poruncile evangheliei, fără să se spovedească și fără să se apropie de Sfintele Taine. Acum, în primele ceasuri ale noului an, trebuie să ne gândim cum să facem să ne raportăm fiecare clipă a existenței noastre la poruncile lui Dumnezeu.

Astăzi, ne pregătim și pentru marele praznic al Botezului Domnului. Sfântul Ioan Botezătorul este cel, care prin pocăință, a chemat poporul evreu la vederea Fiului Lui Dumnezeu. Numai prin pocăință omul poate să îl vadă pe Dumnezeu și să îl primească în sufletul său. De aceea, înaintea marilor praznice ne pregătim prin post, rugăciune și spovedanie să-L primi Pe Dumnezeu așa cum se cuvine.

În drumul nostru spre mântuire, avem exemple vii în persoana Domnului Hristos și a Sfinților bineplăcuți Lui. Unul dintre aceste modele este și cel al Sfântului Vasile cel Mare, care a fost arhiepiscop al Cezareei Capadociei timp de zece ani. El a strălucit în vremea sa atât de mult încât i-a uimit pe contemporanii săi, dar și pe creștinii zilelor noastre. În timpul păstoriei sale, a desăvârșit turma încredințată lui, a propovăduit cuvântul Lui Dumnezeu, a luptat împotriva ereticilor, a ridicat locașuri pentru cei aflați în nevoi, a mărturisit adevărul de credință. Toate acestea au fost încununate de o viață de asceză și de nevoință continuă.

Dumnezeu ne scoate mereu în cale chipuri de pocăință pentru a ne desăvârși și pentru a ne sfinți viața. Să urmăm Fiului lui Dumnezeu și Sfinților bineplăcuți Lui și, chiar dacă nu putem să ne nevoim întocmai cum o făceau aceștia, să nu deznădăjduim, ci să lucrăm fiecare după a noastră putere.