O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti!

MATEI 15, 21-28

În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului.21 Și, iată, o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol.22 Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Dă-i drumul, că strigă în urma noastră.23 Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.24 Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă!25 El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.26 Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor.27 Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela.28


 • Pericopa evanghelică care s-a citit în această duminică, se regăsește și între evangheliile care se citesc la Taina Sfântului Maslu.
 • Evanghelia ne relatează o vindecare minunată care s-a petrecut în timpul călătoriei Mântuitorului în Ținutul Tirului și al Sidonului, două cetăți foarte vechi, care se aflau la nord de Țara Sfântă și care aveau o populație politeistă.
 • Mântuitorul merge acolo ca să arate ucenicilor Săi că mesajul evangheliei nu este adresat doar poporului lui Israel, ci întregii lumi.
 • Poporul iudeu se considera superior față de celalalte popoare, fapt pentru care era disprețuitor față de tot ce nu ținea de cultura lor. Pentru aceasta, Mântuitorul, de multe ori, îi ceartă pe iudei pentru formalism, fiindcă Îl cinsteau doar cu buzele și nu cu inima.
 • Credința în Hristos presupune o schimbare sinceră a vieții noastre, altfel e doar o imitare a credinței. Prin întâlnirea cu femeia cananeeancă, Hristos le arată ucenicilor ce înseamnă credința adevărată. Acest episod este o adevărată pedagogie care are rolul de a-i smeri pe iudei.
 • Femeia vine înaintea Domnului cu inima sinceră. Privind din afară, în dialogul cu Hristos, avem impresia că ea are parte de trei refuzuri categorice. Mai întâi, Mântuitorul parcă o ignoră, nebăgând în seamă rugăciunea femeii. Apoi, Domnul parcă o tratează cu indiferență, spunându-i că nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. În final, Învățătorul parcă o jignește, adresându-i cuvinte grele: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.
 • Mântuitorul folosește aceste cuvinte dure, nu pentru că aceasta ar fi fost părerea Sa, ci pentru că aceasta era abodarea iudeilor față de celalalte popoare.
 • Aici intervine smerenia profundă a femeii care îi răspunde: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Acest răspuns dovedește credința ei pentru că nu se îndoiește că Cel din fața ei este Mesia, dar și smerenia ei pentru că ea nu a dorit să fie așezată la loc de cinste, ci își recunoaște starea reală în care se află. Pentru toate aceastea, Mântuitorul îi spune: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti!
 • Evanghelia de azi ne arată că smerenia unită cu credință îl înalță pe om la Dumnezeu.
 • Omul vrea să fie independent față de tot, chiar și față de Dumnezeu. Însă, libertatea fără Dumnezeu este moarte.
 • Dumnezeu este Dumnezeul iubirii și al comuniunii. Omul nu este destinat să fie singur, ci în comuniune cu ceilalți. De aceea, împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului se realizează în Biserică, în comuniune.
 • Evanghelia de azi ne mai arată că Mântuitorul nu disprețuiește rugăciunile oamenilor, indiferent de neamul din care fac parte și indiferent de starea de păcătoșenie în care se află omul. Chiar dacă L-am întristat cu faptele noastre rele, trebuie să nu ne fie niciodată frică să ne apropiem de Dumnezeu. El privește la inima și la gândurile noastre.
 • Dumnezeu ne iubește cu inimă părintească. Important este să ne apropiem de El și să-L urmăm, pentru că Mântuitorul este Împlinitorul desăvârșit al Legii Lui Dumnezeu. Faptele Lui ne stau mărturie și suntem datori să ascultăm de cuvântul Lui Dumnezeu pentru a dobândi viața veșnică.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului

și pe cea de Facebook a Mănăstirii.