O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești!

Matei15  În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului.21 Și, iată, o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol.22 Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Dă-i drumul, că strigă în urma noastră.23 Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.24 Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! 25 El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.26 Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor.27 Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela.28

 • Evanghelia de astăzi ne vorbește despre o minune săvârșită de Mântuitorul în părțile Tirului și ale Sidonului, minune ce are la bază credința unei femei cananeence.
 • Ieșirea Mântuitorului Iisus Hristos dincolo de limitele țării sfinte arată ceea ce apostolii au făcut după cincizecime, respectiv propovăduirea Evangheliei la toate neamurile pământului. Mai mult, prin prezența Lui în Tir și Sidon împlinește profeții pe care le regăsim în Vechiul Testament.
 • Strigarea femeii Miluiește-mă Fiul Lui David! era cunoscută de Domnul Iisus, El cunoscând sufletul și durerea acesteia. Femeia îi răspunde Domnului cu smerenie și credință, cunoscând imaginea pe care neamurile o aveau în fața iudeilor.
 • Diferența dintre poporul lui Israel și celelalte neamuri era că neamurile se închinau idolilor mincinoși, și nu Domnului Celui Viu. Astfel, poporul lui Israel considera că el singur va fi sfințit și va împărăți peste lumea aceasta. De aceea, ei nu au înțeles lucrarea lui Hristos, întrucât erau îngropați în egoism și nu exprimau iubire către neamuri.
 • în Evanghelia după Ioan, Mântuitorul a zis că El se întrupează, se face om, pătimește, moare și înviază nu numai pentru casa lui Israel ci pentru toți, întrucât toți oamenii sunt zidirea Sa.
 • Dialogul cu femeia cananeancă este purtat, îndeosebi, pentru apostoli ca aceștia să înțeleagă scopul venirii Sale pe pământ.
 • Răspunsurile femeii sunt date cu smerenie, înțelepciune, credință și trebuie luate aminte pentru modul de raportare la Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul îi spune: O, femeie, mare este credința ta!
 • Evanghelia de azi ne arată că Dumnezeu ne așteaptă pe toți să ne întoarcem către El și să Îl slujim cu credință, pentru că toți suntem făptura Sa cea dragă.
 • Prin botez am devenit fii ai Împărăției Cerurilor, iar El ne așteaptă ca prin iubire, prin smerenie și rugăciune să ne curățim haina murdărită de păcate.
 • Prin credința ei, femeia cananeancă și-a salvat fiica și ne arată că, prin sinceritate și smerenie, suntem cu adevărat slujitori ai lui Dumnezeu.
 • Din Evanghelia de azi înțelegem cât de importat este să ne rugăm unii pentru alții. Rugăciunea mamei pentru fiică a adus vindecarea acesteia, deci rugăciunea sinceră înălțată către Dumnezeu pentru ceilalți se întemeiază pe iubire și primește binecuvântare.
 • Dumnezeu, înainte de a fi drept, El este iubitor. Dumnezeu ne-a iubit înainte ca noi să-L fi iubit. Trebuie mereu să ne arătăm smerenia și dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.