Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni.

Evanghelia de astăzi face parte din capitolul al V-lea și ne descrie chemarea ucenicilor la slujirea Evangheliei și minunea pe care Mântuitorul Hristos o săvârșește cu aceștia.

Evanghelia este plină de înțelesuri duhovnicești pentru că atât apostolii, cât și noi să înțelegem care este voia Lui Dumnezeu, sa ne întărim în credință și să facem ce trebuie spre folosul nostru sufletesc și înălțarea noastră spirituală.

Taina credinței noastre este faptul că Dumnezeu este Cel ce caută pe om, El vine întâmpinarea noastră și tocmai acest lucru reiese din Evanghelia de astăzi. Mântuitorul se afla pe malul Lacului Ghenizaret (sau Mareea Galileii, cum mai era cunoscut) pentru propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Este, de altfel, prima cuvântare a Mântuitorului Iisus Hristos la care face referire Sfântul Apostol și Evanghelist Luca.

Înainte de a propovădui, El roagă pe un grup de pescari să Îi îngăduie să se așeze într-o corabia lor, și le cere să o depărteze de la mal. Această opțiune a Mântuitorului nu este întâmplătoare fiind legată de minunea pe care avea să o fac ulterior și care a condus, în final, la transformarea pescarilor în apostoli, adică în pescari de oameni.

De altfel, Sfinții părinți au asemănat, mereu, Biserica cu o corabie, tocmai pe temeiul a ceea ce s-a auzit astăzi în Evanghelie. Prezența Mântuitorului în corabie reprezintă prezența permanentă a Acestuia în Biserică iar depărtarea de la mal a corabiei evidențiază ca Biserica nu este din lumea aceasta ci este din cele ale lui Dumnezeu, izvorâtă din lucrarea și puterea Lui. Astfel, Evanghelia de astăzi ne atrage atenția că apropierea de Biserică este singura cale de mântuire. Biserica este trupul tainic al Mântuitorului și locul unde creștinul luptă cu păcatul, se desăvârșește și se apropie de Dumnezeu.

Mai departe, după predica Sa, Iisus Hristos îi îndeamnă pe pescari să îndepărteze mai mult corabia și să arunce mrejele de pescuit. Sfântul Petru Îi dă ascultare deși gestul cerut nu putea avea un rezultat bun. În acest fel, apostolilor li se arată că ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu, întrucât anterior aceștia încercaseră să pescuiască, fără folos. Astfel, mreaja s-a umplut de pești și a fost nevoie de ajutorul pescarilor de pe altă corabie pentru a o trage în barcă.

Această lucrare tainică este urmată de chemarea apostolilor să devină pescari de oameni, chemându-i la desăvârșire, la o slujire cu totul specială. Așadar, aceștia erau chemați să îi aducă pe oamenii pierduți și rătăciți în corabia mântuirii, în Împărăția lui Dumnezeu.

Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să ascultăm mereu de Cuvântul lui Iisus Hristos și ne cheamă să ne sfințim viețile, făcând Cuvântul să lucreze prin fapte în viața noastră.

Noi, cei de astăzi, suntem asemenea ucenicilor Mântuitorului pentru că prin botez am devenit fiii Celui Preaînalt, având obligația să fim în Biserică unde se află Duhul Sfânt care îi sfințește pe cei ce participă la Tainele Bisericii, dintre care cea mai mare este Euharistia.

De aceea, noi toții trebuie să urcăm în corabie și să ne adăpăm din izvorul Vieții – Hristos – pentru că El este Calea, Adevărul și Viața.

Să ne rugăm Mântuitorului ca totdeauna să facem parte din turma Sa cea aleasă și să ne găsim alături de El în corabie, pentru că numai cu El suntem mântuiți, salvați și dobândim viața veșnică.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.