Nu plânge!

Evanghelia de azi ne relatează un episod din vremea peregrinării Mântuitorului prin cetățile Galileii, atunci când propovăduia învierea din moartea păcatului și, după, învierea ce aduce viața veșnică.

Pe când Mântuitorul se apropia de porțile cetății Nain, avea loc o procesiune de înmormântare a unui tânăr. La vederea acestei triste adunări, Hristos a fost mișcat, așa după cum s-ar întâmpla cu fiecare dintre noi. Tristețea evenimentului morții venea nu numai din faptul că persoana era tânără, ci și din faptul că era singurul fiu al mamei sale, văduvă, aceasta nemaiavând niciun sprijin. Singurătatea este drama cea mai înfricoșătoare și, de aceea, suntem chemați la sensibilitate, să reacționăm prin ajutor și sprijin pentru alinarea suferinței unei persoane rămase singure.

Fericitul Augustin ne spune că, dincolo de faptele asupra trupului înfăptuite cu putere dumnezeiască, trebuie să vedem lucrarea Mântuitorului asupra sufletului. De aceea, înțelesurile minunii de astăzi, învierea fiului văduvei din Nain, sunt profunde, întrucât prin aceasta Mântuitorul Hristos vrea să arate că El este Stăpânul Vieții, dar și Stăpânul morții. El este Domnul Veșniciei. Dacă a primit să fie batjocorit și răstignit pe cruce, transformând-o în semn al biruinței Sale asupra morții, a făcut asta pentru a ne deschide nouă calea spre Ceruri. Mântuitorul dorește să ne facă, împreună cu Sine, biruitori asupra păcatului, asupra morții și asupra diavolului,  principalul vinovat al căderilor noastre.

Învierea tânărului din Evanghelia de azi a fost o uimire și o bucurie pentru toți cei prezenți. Puterea lui Dumnezeu s-a arătat peste vii și peste morți, peste timp, spațiu și materie, fără limite. Mântuitorul este Cel care ne dorește Viața.

În orice moment de îndoială, Hristos este aproape să ne dea lumină și să ne arate calea cea dreaptă. Păcatul este pentru suflet ceea ce moartea este pentru trup. De aceea avem nevoie de trezvie pentru a birui păcatele care ne înnegresc haina sufletului.

Trebuie să avem grijă la păcatele trupești, să fim cumpătați atunci când ne hrănim, pentru că tot ce este excesiv ne duce la boală și la moarte. Trebuie să fim iubitori, rugători și ajutători și doar așa, împreună cu Hristos putem învinge păcatul. Moartea trupească în stare de păcat și de împietrire a sufletului duce omul departe de făgăduințele Domnului din Evanghelie.

Trebuie să ne punem nădejdea doar în Domnul Hristos, Singurul Care ne poate învia trupul și sufletul și Care ne cheamă necontenit la Viața Veșnică. Trebuie să ne păstrăm sufletul viu, curățindu-l prin Sfânta spovedanie și desăvârșindu-l prin Sfânta Împărtășanie.

Să ne rugăm Mântuitorului să avem drum de lumină, de găsire și de împlinire a Binelui în viața noastră, spre Slava Mântuitorului Hristos, a Tatălui și a Sfântului Duh!

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.