Nebune!... Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?

Această foarte cunoscută pildă, a bogatului căruia i-a rodit țarina, a fost rostită de către Mântuitorul Iisus Hristos în fața unei mulțimi mari de oameni. Pilda aceasta tratează subiectul luptei sufletului omului cu bogăția, fiind rânduită a se citi în perioada postului Nașterii Domnului Iisus, tocmai pentru a ne face să înțelegem care este bogăția adevărată, și care este bogăția care ne desparte de Dumnezeu.

Evanghelia nu a reținut numele bogatului din această pildă, la fel ca și în cazul bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Vedem cum bogăția excesivă însoțită de egoism, îl dezumanizează pe om. Bogatul din evanghelie nu știe să mulțumească lui Dumnezeu pentru darurile primite și nu știe să le împartă cu cei mai puțin avuți decât el, ba mai mult, îl scoate pe Dumnezeu din viața lui și începe să își plănuiască singur viitorul. Bogatul vorbește cu sufletul său, pe care îl fericește tocmai pentru multele bunătăți care socotește el că îi vor ajunge pentru mulți ani. El nu conștientizează faptul că sufletul nu poate fi hrănit cu materie.

Dumnezeu este nevoit să îi spună acestui bogat un cuvânt greu: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Nebunia acestui om nu este altceva decât lipsa lui de înțelepciune, adică lipsa de a acționa corect la momentul potrivit. Este foarte mare căderea omului din demnitatea de chip și asemănare a lui Dumnezeu, la nebunia lipsită de discernământ. Bogatul nu se îngrijește și de viața veșnică, iar moartea subită îi strică planurile mărețe pe care le are în această viață.

În societatea secularizată în care trăim, foarte mulți oameni urmează modelul nebunului din evanghelie. Aceștia se îngrijesc exclusiv de dobândirea averilor pământești și uită să se îmbogățească în Dumnezeu. Pe unii ca aceștia moartea îi găsește întotdeauna nepregătiți și în mijlocul planurilor mărețe întinse pe mulți ani. Acest model de înnavuțire îl vedem prezentat atât la popoarele dezvoltate, care trăiesc o viață luxoasă departe de Dumnezeu, cât și la marile corporații care prin politica lor corporatistă își exploatează la maximum angajații pentru profitul propriu.

Așadar evanghelia care s-a citit astăzi ne atrage atenția în primul rând asupra adevăratei bogății, care este aceea ca omul să se îmbogățească în Dumnezeu; iar în al doilea rând ne învață să nu ne punem nădejdea în acestea, ci în Dumnezeu.