Naşterea Maicii Domnului

Naşterea Maicii Domnului este moment de prăznuire în Biserica Ortodoxă pentru că Preasfânta Fecioară Maria s-a făcut pricina mântuirii noastre.

În cuvântul de învăţătură, pe care Părintele Arhimandrit Nectarie, Stareţul mănăstirii l-a rostit în timpul Sfintei Liturghii, s-a evidenţiat faptul că  Preacurata Fecioară este cea care a făcut posibilă întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu. Datorită neprihănirii şi curăţiei Sfintei Fecioare Maria, a fost cu putinţă ca Fiul lui Dumnezeu să Se facă om şi să realizeze eliberarea oamenilor din robia păcatului şi a iadului.

Lucrarea Maicii Domnului este mijlocirea pentru comuniunea noastră cu Fiul său, Mântuitorul lumii. Astfel, cei care nu o preacinstesc pe Fecioara Maria, ca pe mama Fiului lui Dumnezeu nu vor avea parte de împărăţia cerurilor.