Mulţumirea de sine nu-L cunoaşte pe Dumnezeu

La Sfânta Liturghie care s-a oficiat astăzi, a fost citită pericopa evanghelică, în care este relatată convorbirea lui Iisus Hristos cu un tânăr bogat care voia să se mântuiască.

Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, în predica sa a vorbit credincioşilor despre necesitatea preocupării oamenilor pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Lipsa unei griji în vederea exersării virtuţilor creştine şi valorificării principiilor morale dăunează, în primul rând individului şi, prin extindere, întregii societăţi.

Tânărul cel bogat, deşi nu încălcase Legea lui Dumnezeu, simţea că nu este îndreptăţit la mântuire. Astfel, pacea interioară resimţită de creştinii formalişti este doar o amăgire păgubitoare.

Creştinul adevărat se identifică prin slujirea desăvârşită a lui Hristos şi prin lepădarea de iubirea pătimaşă a oricărei făpturi, din câte există.

Pentru dobândirea mântuirii este necesară eliberarea de orice lucru, care ar putea să ne distragă atenţia de la lucrarea faptelor virtuoase.